Nakil için karaciğer, iki tip donörden alınabilir.


Kadavra Vericili karaciğer Nakli

Bu tip nakiller yaşadığı süre içinde organ bağışında bulunmuş ya da ailesi tarafından organları bağışlanmak istenen beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır. Bu durum, bir kaza sonucu veya hastalık nedeniyle beyin hasarı gerçekleştikten sonra yoğun bakıma alınmış hastalarda ortaya çıkar. Hastanın ölümü (beyin ölümü) kesin olarak saptanıp, ailesiyle görüşülerek organ bağışı için izin alındıktan sonra donörün organlarından bazıları ve karaciğerin tamamı diğer hastalara takılmak üzere kullanılabilir. Karaciğer, çıkarımını takiben, vücudun dışında özel koruma çözeltileri içerisinde 12-15 saat süreyle güvenle saklanır. Bu süre içinde UKS (Ulusal Koordinasyon Sistemi) ile entegre olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda en uygun alıcılar belirlenerek karaciğerin ilgili merkeze gönderilmesi sağlanır.
Bu tür organların dağıtımı, TC. Sağlık Bakanlığı' nın ilgili mevzuatları gereğince, eşleşmesi gereken kan grubuna, bekleme listesinde geçen süreye ve gereksinimin aciliyetine göre gerçekleştirilir.


Canlı Vericili Karaciğer Nakli

Karaciğerinin bir kısmının alınmasında sağlık ve hukuki açıdan mahsur olmayan canlı vericilerden yapılan nakil şeklidir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için alıcı ve verici arasında 4. dereceye kadar kan ve hısım akrabalığı olması gerekir. Akrabalığın olmadığı ancak uzun süreli tanışıklık ve dostluk hallerinde durumun değerlendirilebilmesi için Sağlık Müdürlükleri bünyesinde yapılandırılan etik kurulların onayının alınması zorunludur.
Donör operasyonu tamamen güvenilir olup, karaciğerin yarısı birkaç hafta içerisinde hem donör hem de alıcıda hızla yenilenir. Operasyondan sonraki birkaç gün içerisinde, yenilenme henüz tamamlanmasa da, karaciğerin yarısı karaciğerdeki büyük rezerv nedeniyle normal donör fonksiyonlarını  sürdürür.

Canlı Vericili Karaciğer Bağışı Koşulları

  • Verici, bağışı kendi özgür iradesiyle yapmalıdır.
  • Verici 18 yaşın üstünde olmalıdır.
  • Verici  4. derece ye kadar akraba olmalıdır.
  • Verici  ve alıcının kan grubu eşleşmelidir.
  • Verici  karaciğer yapısı ve fonksiyonu ile diğer sistemleri normal olmalıdır.
  • Verici  karaciğerinin anatomisi alıcı ve kendisi için uygun olmalıdır.

Yukarıda verilen koşulların ve diğer teknik noktaların uygunluğu, genellikle 2-3 gün süren Nakil öncesi donör değerlendirmesinde Nakil Ekibi tarafından belirlenir.
Karaciğer nakli ameliyatı hakkındaki unsurlar

CUSA kullanılan modern karaciğer kesme teknikleri, ameliyatı daha güvenli hale getirir ve daha az kan kaybı meydana gelir
Normal bir karaciğer çok büyük depolama kapasitesine sahip olduğu için karaciğerin % 70 inin alınmasında dahi karaciğer yeterli işlevini görebilmektedir.
Normal yapıdaki karaciğer çok hızlı bir şekilde kendisini büyüterek, ilk hafta içinde kişiye yetecek boyutlara gelir.

Karaciğer Bağışı Sonrası Yaşam

Operasyondan sonra, donör 7 - 10 gün süreyle hastanede kalacaktır. Evde ilave 3-4 hafta nekahet süresi gerekli olacaktır. Nekahet süresinden sonra, donör normal faaliyetlerine (ağır fiziksel egzersiz dışında) devam edebilir ve ameliyattan 6 hafta sonra işe dönebilir. Donör kendisini yeteri kadar iyi hissetmeye başladığında, cinsel faaliyet sürdürülebilir. Ağır fiziksel faaliyet ve ağırlık kaldırma gibi sporlara ameliyattan 3 ay sonra devam edilebilir.