Karaciğer kanserinin önlenmesi

Karaciğer kanseri iki şekilde önlenebilir. Bunlardan ilki, alkol kullanımından kaçınmak,  Hepatit B veya C oluşumunu önlemektir.
Viral hepatit etkenleri (Hepatit B veya C), uyuşturucu bağımlıları arasında enfekte iğnelerin paylaşılmasıyla, kan, nadiren diğer salgılarla ya da cinsel yolla virüslü kişilerden edinilir. Bu hastalıkların bulaşması, hastanelerde tek kullanımlık iğnelerin kullanımı, kan bankalarındaki tüm kan bağışçılarının sıkı ve kapsamlı taranması, virüslü kişilerden gelen bağışların kabul edilmemesiyle önlenebilir. Hepatit B'nin yayılması tüm yeni doğanların ve enfekte olmayan popülasyonun genel aşılanmasıyla engellenebilir.

İkinci önlem ise karaciğer sirozlu hastaların yakın takibi ile gerçekleşir. Bu hastaların bir bölümünde karaciğer  kanserleri gelişebilir. Bu durum, doğru zamanda karaciğer nakli yapılması veya hastalıklı karaciğer dokusuna yönelik cerrahi yaklaşım ile önlenebilir. Sirozlu tüm hastalar, kendileri için karaciğer naklinin uygun olup olmadığını öğrenmek üzere, karaciğer hastalıkları konusunda  uzmanlaşmış kişilere başvurmalıdırlar.


Sirozun önlenmesi

Sirozun en yaygın üç nedeni olan;  alkolizm,  Hepatit B ve C, karaciğer kanserinin önlemesi ile ilgili bölümde bahsedildiği  gibi önlenebilir nedenlerdir. Bununla birlikte, zaman zaman siroz otoimmün hepatit, metabolik bozukluklar (örn. özellikle çocuklarda Wilson hastalığı ve diğerleri), primer biliyer siroz ve primer sklerozan kolanjit gibi önlenemeyen genetiksel  hastalıklardan kaynaklanabilir.

Viral hepatitin yayılmasının önlenmesi

Uygun hijyen, Hepatit de dahil olmak üzere birçok hastalığın yayılmasının önlenmesinde temeldir. Diğer ihtiyati önlemler ise şunlardır:

 • Aşılama - Yeni yürümeye başlayan çocuklara, bağışıklık kazandırma programı dahilinde bir Hepatit B aşısı rutin olarak uygulanmaktadır. Hepatit A aşısı ise, seyahat sırasında hastalığı kapma riski altında bulunan kişilerde uygulanır. (Halihazırda hepatit C, D veya E için aşı mevcut değildir.)
 • Kan nakli - Kan nakli sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için, kan ürünleri Hepatit B, C ve HIV yönünden rutin olarak taranmaktadır.
 • Antikor hazırlama - Bir kişinin Hepatit B'ye maruz kalmış olması durumunda, kişide Hepatit B hastalığının gelişimini önlemek üzere bir antikor preparatı uygulanabilir.

  Aşağıda verilen yüksek risk altındaki gruplar ve durumlarda, Hepatit B ve C hastalıklarının gelişimine yönelik önlemler alınmalıdır:

 •     Güvenli olmayan Kan Nakli,
 •     Ailede Hepatit B veya Hepatit C varlığı,
 •     Cerrahi prosedürler veya dental manipülasyon,
 •     İntravenöz ilaç kullanımı,
 •     Korunmasız cinsel maruziyet,
 •     Diyaliz,
 •     Tıbbi personel veya yardımcı hekimlik personeli.