Prof. Dr.Yaman Tokat

Prof.Dr.YAMAN  TOKAT

Cep    : 0532 435 09 81

E-mail : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

DOĞUM TARİHİ ve YER : 30 / 09 /1959 - İZMİR

ORTA VE LİSE EĞİTİMİ : Bornova Anadolu Lisesi 1970 - 1977

TIP EĞİTİMİ : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1977-1983 İzmir / Türkiye

YABANCI DİL : İNGİLİZCE                                                            

MEDENİ HALİ : Evli, bir çocuk babası

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM :

 1. Pratisyen Hekim (Zorunlu Hizmet) Çorum 1983-1985
 2. Doktora Sonrası Görevli (Post Doctoral Fellow) Uyku Bozuklukları Araştırma Merkezi, Psikiatri Bölümü, Baylor Tıp Koleji Houston / Texas / A.B.D. 1985-1986
 3. Genel Cerrahi Asistanı Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Ağustos 1986- Ocak 1992
 4. Ziyaretçi Asistan (Visiting Resident) Genel Cerrahi Bölümü, Baylor Tıp Koleji Houston / Texas /A.B.D. Temmuz 1987
 5. Ziyaretçi Klinisyen (Visiting Clinician) Genel Cerrahi ve Transplantasyon Bölümü Mayo Klinik,Rochester / Minnesota / A.B.D. Temmuz 1988
 6. Cerrahi Elçi (Surgical Ambassador),Onkolojik Cerrahi, Genel Cerrahi Bölümü, M.D.Anderson Kanser Merkezi,Texas Üniversitesi, Houston / Texas / A.B.D. Haziran1990 - Eylül 1990
 7. Genel Cerrahi Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Ocak 1992 - Mayıs 1994
 8. Kıdemli Uzman (Senior Registrar) Transplantasyon ve Hepatobilier Cerrahi Bölümü, Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi. Cambridge / İngiltere Nisan 1993 - Mart 1994
 9. Genel Cerrahi Yardımcı Doçenti Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Mayıs 1994-1996
 10. Ziyaretçi Öğretim Üyesi (Visiting Professor), Nebraska Universitesi Karaciğer Hastalıkları ve Transplantasyon Bölümü ,A.B.D. (Temmuz - Eylül 1996)
 11. Genel Cerrahi Doçenti, (Ekim 1996)
 12. Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Kyoto Üniversitesi, Japonya, (Nisan 1999)
 13. Genel Cerrahi Prof. (2002)

ŞU ANDAKİ GÖREVİ

Genel Cerrahi Profesorü
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

BURSLAR, BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

1. Üniversite Seçme Sınavında(ÖSYM) İlk 100 Öğrenci Ödülü, 1977

2. Oursal Tıp Öğrencisi, Palermo ve Roma Tıp Fakülteleri, İtalya Haziran 1981 - Eylül 1981

3. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Tıp Öğrencileri Yeterlilik Sınavı (ECFMG Sertifikası),1985

4. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim Adamı Yetiştirme Bursu, 1990 (M.D.Anderson Kanser Merkezi Cerrahi Elçilik Programı)

5. İngiltere Genel Tıp Konseyi(General Medical Council) Kıdemli Uzman(Senior Registrar) Belgesi, Mayıs 1993

6. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde İlk Karaciğer Nakli, Ağustos 1994, İlk Canlı Vericili Karaciğer Nakli, 1999

7. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Adamı Yetiştirme Bursu, Ziyaretçi Profesör 1996 ( A.B.D. Nebraska Üniversitesi)

8. Marquis Who is Who in the World, 1997,1998 (Dünyada Kim Kimdir adlı Ansiklopedi)' de Biografi

9. Beyaz Akademi Ödülü (Bornova Anadolu Lisesi Vakfı ),1999

10. İzmir Karşıyaka Rotary Klup 2001 yılı Bilim Ödülü, Ocak 2002

11. İzmir Agora ve Bostanlı Rotary Klup 2002 yılı Bilim Ödülü, Aralık 2002

ÜYE OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

 • Türk Tabibler Birliği, 1985
 • Uluslararası M.D. Anderson'lılar Derneği(M.D.Anderson Assocıates), 1990
 • Türkiye Organ Nakli Derneği, 1992
 • Ege Cerrahi Derneği, 1993
 • Kansere Karşı Uluslararası Birlik(Union International Against Cancer,UICC), 1990
 • Seyahat Edenlere Tıbbi Yardım İçin Uluslararası Birlik(International Association for Medical Assistance to Travellers, IAMAT), 1992
 • Ege Meme Cerrahisi Derneği, 1993
 • Transplantasyon Merkezleri Koordinasyon Derneği, 1994
 • Uluslararası Organ Nakli Derneği (International Society of Organ Transplantation), 1994
 • Avrupa Organ Nakli Birliği (European Society of Organ Transplantation),1995
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, 1996
 • New York Bilimler Akademisi Üyeliği, 1996
 • Ulusal Cerrahi Derneği, 1996
 • Türk Hepatobilier Cerrahi Derneği, 1997
 • Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği, 2000
 • İzmir Karaciğer Hastalıkları Derneği, 2002
 • Karaciğer Nakli Derneği, 2005
 • IASGO ( International Association Of Surgens Gastroenterelogists And Oncologist), 2007.

Tezler

 1. Mesane Kanserlerinde Kemoterapi, (Dr. Yaman Tokat, Doktora Tezi)
 2. Tıkanma Sarılığında Mannitolün Glikoz Metabolizmasına Etkisi (Dr. Yaman Tokat, Uzmanlık Tezi)

Ulusal Makaleler

 1. Cerrahi Girişimle Birlikte Ortaya Çıkan Serum Ferritini Değişiklikleri, Özkılıç H.,Derin H., Ünlü M., Özbal Ö.,TOKAT Y., E.Ü.T.F Dergisi 27 (2) : 493-498,1988
 2.  Verapamil'in Sıcak İskemiye Uğramış Böbrek Fonksiyonları ve Siklosporin A Toksisitesi Üzerindeki Etkileri. Eğilmez A.N.,Öztop F.,Yararbaş Ö.,Eğilmez N.,TOKAT Y., E.Ü.T.F Dergisi 29 (4) :978-981,1990
 3. Renal Transplantasyonda Renal Vasküler Rekonstrüksiyon Deneyimleri, Hoşcoşkun C.,Çoker A.,TOKAT Y.,Bozoklar A.,Kaplan H.,Sözbilen M., Yararbaş Ö., E.Ü.T.F Dergisi 30 (1) : 87-90,1991
 4. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinde Renal Transplantasyon Uygulamaları, Yararbaş Ö.,Hoşcoşkun C.,TOKAT Y., Çoker A.,Yeğinboy E.,Sözbilen M., Başçı, Kaplan H., E.Ü.T.F Dergisi 30 (2) : 153-156,1991
 5. Renal Transplantasyonda PTFE Vasküler Greft ile Rekonstrüksiyon, Hoşcoşkun C.,Çoker A.,TOKAT Y., Sözbilen M.,Kaplan H.,Yararbaş Ö., İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi 29 (3) : 360-362,1991
 6. Ege Üniversitesinde Hemodializ için Damara Ulaşım İşlemleri ve Sonuçları, Hoşcoşkun C., Sökmen S., Çoker A., TOKAT Y., Kaplan H.,Yararbaş Ö., Dializ Transplantasyon ve Yanık 6 (1) : 23-24,1991
 7. Kolon Kanserli Bir Olguda Creutzfeld-Jakob Sendromu, UsluA.,TOKAT Y.,KoçO.,TireliM., Tepecik Hast. Dergisi 2 (1) : 78-80 ,1992
 8. Cushing Sendromu, Gürkan A.,Köksal N.,Çoker A.,TOKAT Y.,Kaplan H.,Yararbaş Ö., Ulusal Cerrahi Dergisi 10 (1) : 35-41,1994,
 9. Kronik Hemodializ Programına Alınan Çocuklarda Arterio-Venöz Fistül Uygulamasının Uzun Süreli Sonuçları. Bak M.,Hoşcoşkun C.,Kabasakal C.,Aksu N.,Çoker A.,TOKAT Y., Mir S.,Yararbaş Ö., Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi,(2)55-58;1993
 10. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen Erken Greft Kayıpları, TOKAT Y., Rasmussen A., Watson C., Saxena R., Soin A., Friend P., Jamieson N., Calne R., Türkiye Organ Nakli Derneği İkinci Bilimsel Kongresi Kitabı, Ankara 1994
 11. Organ Transplantasyonları, Yararbaş Ö., TOKAT Y., Gün TUS'a Hazırlık Dergisi: Cilt 1, 1191-1209, Aralık 1994
 12. Renal Allogreft Alıcılarında HBV, HCV ve HDV Enfeksiyonlar, Ok E., Töbü M., Özdemir E., Akçiçek F., TOKAT Y., Bor S., Atabay G., Batur Y., Gastroenteroloji, 5(4) : 642-646, 1995
 13. Posttransplant Eritrositozda Enalaprilin Etkinliği, Ok E., Çoker A., Kürşat S., Töz H., TOKAT Y., Akçiçek F., Başçı A., Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi, 3: 53-55; 1994
 14. Torakal / Torakoabdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi, Buket S., TOKAT Y., Çalkavur T., Alayunt A.,Sarıbülbül O., Güler A., Durmaz İ., Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 4(3) : 108-117,1995
 15. Ayaktan Devamlı Periton Dializ Kataterinin Moncrief- Popovich Katater İmplantasyon Tekniğine Uygun Biçimde Endoskopik Olarak Yerleştirilmesi (Preeliminer bir çalışma), Akçiçek F., TOKAT Y., Ok E., Kürşat S., Ünsal A., Başçı A., Ulusal Cerrahi Dergisi 11; 4: 272-275
 16. Travmatik Diafragma Rüptürlerinin Onarımında Polipropilen Mesh Greft Kullanımı, Logmani A., TOKAT Y., Korkut M., Tabandeh B., Özbaşlı E.,Koyuncu A., Çağdaş Cerrahi Dergisi, 9(4) : 246-247, 1995
 17. Post Transplant Diabetes Mellitus, Ok E., Töbü M., Önder G., Kürşat S., TOKAT Y., Akçiçek F., Hoşcoşkun C., Başçı A., Türk Nefroloji Dializ Transplantasyon Dergisi, 4(1); 17-20, 1995
 18. Ayaktan Devamlı Periton Dializinin Erken Dönem Komplikasyonları: Endoskopik Moncrief-Popovich Tekniği ile Konvasiyonel Kör Torakar Tekniğinin Kıyaslanması, Akçiçek F., Ok E., TOKAT Y., Cirit M., Kürşat S., Ünsal A., Atabay G., Başçı A., Türk Nefroloji Dializ Transplantasyon Dergisi Cilt 4, Sayı1; 17-20, 1995
 19. Ege Üniversitesinde Karaciğer Transplantasyonları, TOKAT Y., Gümrükçü V., Hoşcoşkun C., Kaplan H., Yararbaş Ö., Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, Cilt 4,121-124; 1996
 20. Renal Allogreft Alıcılarında Oküler Komplikasyonlar, Ok E., Alev M., Eğilmez S., Boyvada S., Ünsal A., TOKAT Y., Başçı A., Erbakan G., Ege Tıp Dergisi 35(3-4): 125-127, 1996
 21. Medikal Renal Greft Disfonksiyonlarında Renkli Dupleks US ve Patoloji Korelasyonu, Özbek S., Şen S., Kürşat S., Ok E., TOKAT Y., Köse T., Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Cilt 2, 179-183,1996
 22. Transplant Nefrektomi: 8 Yıllık Deneyim, Çelik A., Uslu A., TOKAT Y., Ok E., Yalaz S., Yararbas O., Ulusal Cerrahi Dergisi, Vol 13, Sayı 3 : 215-217
 23. Pancreas Transplantation in Diabetes Mellitus, Akçiçek F., Ok E., TOKAT Y., Journal of Medicine and Treatment, 9, 4; 218-222, 1996
 24. The Universal Second Earliest Post Transplantation Conception. What Would You Anticipate In Such an Infant, Oral R.,Aksü M., Kültürsay N., Tavmergen E., TOKAT Y. , Perinatoloji Dergisi 1996 ; 4(1): 17
 25. Transplant Karaciğerde Anastomotik olmayan bilier strüktür : Perkutan dilatasyon, Oran İ., Katrancı N., TOKAT Y., Memiş A., Türk Radyoloji Dergisi 1997 ; 32: 183 - 185
 26. Akut Mezenterik Vasküler İskemide Erken Tanı ve Tedavinin Önemi, Kara E., Akgün E., Ersin S., Akyıldız M., TOKAT Y., Korkut M., Cerrahi Tıp Arşivi 3(1):7-12 , 1998
 27. Budd-Chiari Sendromuna İki Aşamalı Yaklaşım: Vena Cava Stenti ve Mezokaval Shunt, Ersin S., Aydın B., Akgün E., Tokat Y., Meöiş A., Çavuşoğlu H., Çağdaş Cerrahi Dergisi 12: 168-170, 1998
 28. Organ Transplantasyonu sonrası gelişen Maligniteler ve Tedavileri, Akgün E., Tercan M., Tokat Y., Ersin S., Kaplan H., Yararbaş Ö., Ulusal Cerrahi Dergisi , Vol:15 S:2 101-105, 1999
 29. Karaciğer Transplantasyonunu takiben görülen Cerrahi Komplikasyonlar, TOKAT Y., Türkiye Klinikleri Cerrahi Kliniği, Vol:4 , Sayı 1, Mart 1999
 30. Distal Aort Patolojilerinde Cerrahi Tedavi, Buket S., Yağlı T., Atay Y., Posacıoğlu H., Çıkırıkçıoğlu M., Boğa M., TOKAT Y., Özbaran M., Aşkar F., Damar Cerrahisi Dergisi , 1999 / 2; 63-72.
 31. Combination Therapy with Lamuvidine and Low Dose Hepatitis-B Immuneglobulin, Against Hepatitis-B recurrence after Liver Transplantation, Günsar F., TOKAT Y., Karasu Z., Akarca U., Özacar T., Yüce G., The Turkish Journal of Gastroenterology 2000; 11(3) : 185 - 190
 32. Disseminated Tuberculosis with Massive Gastrointestinal Bleeding After Liver Transplantation, Günsar F., TOKAT Y., Yılmaz F., Karasu Z., Alkanat M., Memiş A., Çavuşoglu C., The Turkish Journal of Gastroenterology 2000; 11(4): 334-337
 33. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Gelişen Bilier ve Vasküler Komplikasyonlarda Girişimsel Radyoloji, Güney B., Parıldar M., Karasu Z., Oran İ., TOKAT Y., Memiş A., Girişimsel Radyoloji Dergisi 2002: 8 ;549-554
 34. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 5 Yıllık Videotorakoskopi Deneyimi, Çakan A., TOKAT Y., Turhan K., Çıkırıkçıoğlu M., Çağrıcı U., Bilkay O., Akciğer Arşivi Cilt 3 : Sayı 4;Aralık 2002
 35. Murat Dayangaç, Yaman Tokat. Donör Sağ Hepatektomide Middle Hepatik Ven Kullanımı: Almalı mı, Almamalı mı? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2009;2(1): 29-36
 36. Murat Dayangaç, Yıldıray Yüzer. Canlı Vericili Karaciğer Donörlerinde Morbidite ve Donör Seçiminde Genişletilmiş Kriterler: Kriterleri Ne Kadar Genişletmeli? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2009;2(1):37-41
 37. Canlı Vericili sağ lob karaciğer naklinde perioperatif mortaliteye etki eden faktörler, Yaprak O, Guler N, Dayangac M, Demirbas BT, Yuzer Y, Tokat Y. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011;27 (1):6-9.
 38. Canlı Vericili Sağ Lob Karaciğer Nakli Sonrası Biliyer Komplikasyonlar?Onur Yaprak, Murat Akyıldız, Murat Dayangaç, B. Tolga Demirbaş, Necdet Güler, Nuray Başsüllü, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat?Ulusal Cerrahi Dergisi, 2011
 39. Canlı Vericiden Sağ Lob Karaciğer Nakli Sonuçlarımız?Onur Yaprak, Murat Dayangaç, B. Tolga Demirbaş, Necdet Güler, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat?Ulusal Cerrahi Dergisi, 2011

Uluslararası Makaleler

1. Uterine Activity During Sleep, Karacan I.,Moore C.A.,Hirskowitz M.,Sahmay S.,Narter E.,TOKAT Y., Tuncel L.
Sleep 9 (3) :393-398, 1986

2. Is Mezlocilline Prophylaxis Effective İn Clinical Renal Transplantation?, TOKAT Y.,Coker A.,Basci A.,Hoscoskun H.,Kaplan H.,Yararbas O., Transplantation Proceedings 24 (5) : 1757,1992

3. Evaluation of Patients Transplanted in Countries Other Than Turkey, Coker A.,Ok E.,TOKAT Y.,Hoscoskun C.,Kaplan H.,Yararbas O., Transplantation Proceedings 26(4): 2455-2456, 1994

4. Effect of Preservation Time on Early Graft Function and Outcome of Orthotopic Liver Transplants, Rasmussen A., Chavez -Cartaya R., TOKAT Y., Jamieson N., Transplantation Proceedings 27(1) : 724-726, 1995

5. Relationship Between Patterns of Hepatobiliary Vascular Supply and Biliary Complications in Liver Transplantation : An Anatomical and Clinical Analysis, Saxena R., TOKAT Y., Soin A., Rasmussen A., Jamieson N., Calne R., Transplantation Proceedings 27(1): 1199-1200, 1995

6. Cyclosporine Levels İn The Early Post Transplant Period - Predictive of Chronic Rejection in Liver Transplantation, Soin A., Rasmussen A., Jamieson N., Watson C., TOKAT Y., Friend P., Calne R., Transplantation Proceedings 27(1): 1129-1130, 1995

7. Post Transplant Problems Requiring Regrafting: An Analysis of 72 Patients With 96 Liver Retransplants, TOKAT Y., Soin A., Saxena R., Watson C., Rasmussen A., Masatoshi S., Wight D., Friend P., Jamieson N., Calne R., Transplantation Proceedings 27(1): 1264-1265, 1995

8. Alloimmune Haemolytic Anemia After Renal Transplantation, Ok E., Akçiçek F., Çoker A., Tombuloğlu M., Toz H., TOKAT Y., Cirit M., Tobu M., Onder G., Bascı A., Nephrology, Dialysis, Transplantation. 10: 404-405, 1995

9. Gastrointestinal Complications in Renal Transplantation, TOKAT Y., Zeytunlu M., Kılıc M., Kaplan H., Yararbas O., Transplantation Proceedings Vol 28, No:4(August), 2351-2352, 1996

10. Tuberculosis After Renal Transplantation, TOKAT Y., Kılıç M., Ok E., Kurşat S., Sayıner A., Tanıl V., Başçı A., Transplantation Proceedings Vol 28, No: 4, 2353-2354, 1996

11. Segmental Arteries to Segments 1-4 from the Common Hepatic Artery, Saxena R., TOKAT Y., Rasmussen A., Jamieson N., Calne R., British Journal of Surgery, 82: 817-818, 1995

12. Donor Arterial Variations in Liver Transplantation:Management and Outcome of 527 Consecutive Grafts, Soin A., Friend PJF, Rasmussen A., Saxena R., TOKAT Y., Alexander GJM, Jamieson NV., Calne RY., British Journal of Surgery, 83: 543-546, 1996

13. Goitre and Severe Autonomic Neuropathy due to Secondary Amyloidosis in a Renal Transplant Patient, Ok E., Akçiçek F., Töz H., Coker A., Kürşat S., TOKAT Y., Arac N., Clinical Nephrology 45(5) : 1-2, 1996

14. . The Reproducibility of Cyclosporin Induced Hemolytic Uremic Syndrome in a Renal Allograft Recipient, Ok E., Kürşat S., TOKAT Y., Cirit M., Tombuloğlu M., Akçiçek F., Nephron ; 74 : 238,1996

15. Further Evidence of Favourable Effects of Gemfibrozil on Lipid Profile in Renal Allograft Recipients, Ok E., Kürşat S., Alev M., Tobu M., TOKAT Y., Akçiçek F., Hoşcoşkun C., Başçı A., Nephron; 73 : 491-492, 1996

16. Nocardiosis in Renal Transplant Patients, Kürşat S., Ok E., Zeytinoğlu A., TOKAT Y., Saydam G., Cirit M., Akçiçek F., Nephron 75: 370-371, 1997

17. Haemophagocytic-histiocytic Syndrome in Renal Transplantation, Kürşat S., Çağırgan S., Ok E., Ünsal A., TOKAT Y., Saydam G., Akçiçek F., Başçı A., Nephrology Dialysis Transplantation, 12 ; 1058 - 1060 , 1997

18. Oesophagocoloplasty in the Management of Postcorrosive Strictures of the Oesophagus, Yararbas O., Osmanoglu H.,Kaplan H.,TOKAT Y.,Coker A., Korkut M., Hepato Gastroenterology 45 , 59-64, 1998

19. Open Surgical Technique for Thoracal and Thoracoabdominal Aortic Aneurysms, Buket S., TOKAT Y., Çalkavur T., Alayunt A.,Sarıbülbül O., Durmaz İ., Asian Journal of Surgery, Vol 21, No 2: 130-135,1998

20. ATG Versus OKT3 in the Treatment of Steroid Resistant Rejection Following Living Related Donor Renal Transplantation, Uslu A., TOKAT Y., Ok E., Unsal A., Ilkgul O., Kaplan H., Transplantation Proceedings, 29,2805-2806 (1997)

21. Surgical Management of Vesicoureteral Reflux Following Renal Transplantation, TOKAT Y., Uslu A., Ok E., Tunçyürek P., Çelik A., Yararbas Ö., Transplantation Proceedings, 29, 3073-3074(1997)

22. Impact of Extreme Donor Age on the Outcome of Living Related Donor Kidney Transplantation, Uslu A., TOKAT Y., Ok E., Unsal A., Celik A., Yalaz S., Kaplan H., Transplantation Proceedings 30,734-737 ,1998

23. Clinicopathological Features of Rapidly Progressive Hepatitis C Virus Infection in HCV Antibody Negative Renal Transplant Recipients, Ok E., Unsal A., Celik A., Zeytinoglu A., Ersoz G., TOKAT Y.,Erensoy S., Akarca U., Bascı A., Yuce G Nephrology Dialysis Transplantation 13 : 3103 - 3107 , 1998

24. Tuberculosis in Renal Transplant Recipients, Sayiner A.,Ece T., Duman S., Yıldız A., Ozkahya M. Kilicaslan Z. TOKAT Y., Transplantation 1999 Nov 15 ; 68(9) : 1268-71

25. Circulatory Arrest to Protect Transplant Kidney in a Patient with Chronic Type III Dissection, Yagdı T., Buket S., TOKAT Y., Posacıoglu H., Askar F., Ann. Vasc Surg 15 (5): 575-577 Sept 2001

26. New Frontiers; Adult to Adult Living Donor Liver Transplantation, Single Center Experience From Turkey
TOKAT Y, Yuzer Y., Karasu Z., Alper M., Killi R., Zeytunlu M., Yılmaz F., Transplantation Proceedings, December, 33 ; 3458-3460, 2001

27. Idiopathic Hepatic Adenoma with Intratumoral Hemorrhage, Günsar F., Aydın A., TOKAT Y., Elmas N.
European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 14(4) : 463 - 464 , April 2002

28. Mycobacterium Tuberculosis Infection and Laboratory Diagnosis in Solid Organ Transplant Recipients
Cavusoglu C., Cicek-Saydam C., Karasu Z., Karaca Y., Ozkahya M., Toz H., Tokat Y., Bilgiç A., Clin Transplant 2002 Aug;16(4) : 257 -61

29. Immediate Tracheal Extubation of the Liver Transplant Recipients in the Operating Room, Transplant Proc. 2002 Dec;34(8):3334-5, Ulukaya S., Ayanoglu HO,Acar L., Tokat Y., Kilic M.

30. Optimal Venous Drainage for Right Lobe Living Donor Grafts, Zeytunlu M.,Icoz G., Kilic M., Yuzer Y.,Tokat Y.
Transplant Proc 2002 Dec34(8);3327-30

31. Biliary Complications Encountered in 50 Adult to Adult Right Lobe Living Donor Liver Transplantation, Icoz G., Kilic M., Yuzer Y., Zeytunlu M., Tokat Y., Liver Transplantation, In Press
Donor safety in adult-to-adult living donor liver transplantation. Transplant Proc. 2003 Jun;35(4):1430-2. No abstract available. Zeytunlu M, Icoz G, Kilic M, Demirbas T, Tokat Y, Yuzer Y.

32. Causes of postreperfusion syndrome in living or cadaveric donor liver transplantations. Transplant Proc. 2003 Jun;35(4):1442-4. Ayanoglu HO, Ulukaya S, Tokat Y.

33. Roux-en-Y bleeding after living donor liver transplantation: a novel technique for surgical treatment. Transplant Proc. 2003 Jun;35(4):1463-5. Icoz G, Kilic M, Zeytunlu M, Yaprak O, Arikan C, Yuzer Y, Tokat Y.

34. Hemophagocytic syndrome after living-related liver transplantation. Transplant Proc. 2003 Jun;35(4):1482-4. Karasu Z, Kilic M, Cagirgan S, Lebe E, Yilmaz F, Demirbas T, Tokat Y.

35. Large-volume paracentesis and liver transplantation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003 Aug;37(2):207-8. No abstract available. Arikan C, Ozgenc F, Akman SA, Yagci RV, Tokat Y, Aydogdu S.

36. Anesthetic management and complications in living donor hepatectomy. Transplant Proc. 2003 Dec;35(8):2970-3. Ayanoglu HO, Ulukaya S, Yuzer Y, Tokat Y.

37. Hepatocellular carcinoma in liver transplant era: a clinicopathologic analysis. Transplant Proc. 2003 Dec;35(8):2986-90. Nart D, Arikan C, Akyildiz M, Yuce G, Demirpolat G, Zeytunlu M, Karasu Z, Aydogdu S, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y, Kilic M.

38. Liver transplantation in a patient with Budd-Chiari syndrome secondary to factor V Leiden mutation. Transplant Proc. 2003 Dec;35(8):3008-10. Karasu Z, Nart D, Lebe E, Demirbas T, Memis A, Kilic M, Akyildiz M, Tokat Y.

39. Allergic disease after pediatric liver transplantation with systemic tacrolimus and cyclosporine a therapy. Transplant Proc. 2003 Dec;35(8):3039-41. Arikan C, Kilic M, Tokat Y, Aydogdu S.

40. Our experience with fulminant hepatic failure in Turkish children: etiology and outcome. J Trop Pediatr. 2003 Dec;49(6):367-70. Aydogdu S, Ozgenc F, Yurtsever S, Akman SA, Tokat Y, Yagci RV.

41. Immediate tracheal extubation of pediatric liver transplant recipients in the operating room. Pediatr Transplant. 2003 Oct;7(5):381-4. Ulukaya S, Arikan C, Aydogdu S, Ayanoglu HO, Tokat Y.

42. Stage IV hepatic encephalopathy associated with acute blindness after liver transplantation. Pediatr Transplant. 2003 Dec;7(6):497-500. Arikan C, Tekgul H, Egilmez S, Kilic M, Yagci RV, Tokat Y, Aydogdu S.

43. Regenerative nodule mimicking hepatocellular carcinoma in a cirrhotic child due to hepatitis B: an imaging dilemma. Pediatr Transplant. 2004 Apr;8(2):198-200. Ozgenc F, Aydogdu S, Aksoylar S, Elmas N, Yuce G, Yagci RV, Tokat Y.

44. Biliary atresia in Turkish children. Pediatr Int. 2004 Apr;46(2):158-61. Aydogdu S, Ozgenc F, AtIk T, Unal F, Tokat Y, Yagci RV.

45. Effect of portal venous injection of donor spleen cells on skin allograft survival in rat. Indian J Med Res. 2004 Mar;119(3):110-4. Kara E, Gokhan I, Dayangac M, Ilkgul O, Ertan H, Tokat Y, Terzioglu E.

46. Impact of pretransplant MELD score on posttransplant outcome in living donor liver transplantation. Transplant Proc. 2004 Jun;36(5):1442-4. Akyildiz M, Karasu Z, Arikan C, Kilic M, Zeytunlu M, Gunsar F, Ersoz G, Akarca U, Batur Y, Tokat Y.

47. Rituximab therapy for life-threatining immune hemolytic anemia in a liver tranplant recipient: a case report. Transplant Proc. 2004 Jun;36(5):1492-3. Akyildiz M, Karasu Z, Cagirgan S, Kilic M, Tokat Y.

48. A case of antiphospholipid antibody syndrome with Budd-Chiari and colonic ulcers complicated with gastrointestinal hemorrhage. Turk J Gastroenterol. 2004 Jun;15(2):115-6. Ilkgul O, Icoz G, Dayangac M, Tokat Y, Ozutemiz O.

49. Recipient-derived hepatocytes in sex-mismatched liver allografts after liver transplantation: early versus late transplant biopsies. Transplantation. 2004 Dec 15;78(11):1647-52. Idilman R, Erden E, Kuzu I, Ersoz S, Karasu Z, Karayalcin K, Yuce G, Tokat Y, Sahin Y, Tukun A, Akarca US, Karayalcin S.

50. Impact of liver transplantation on renal function of patients with congenital hepatic fibrosis associated with autosomal recessive polycystic kidney disease. Pediatr Transplant. 2004 Dec;8(6):558-60. Arikan C, Ozgenc F, Akman SA, Kilic M, Tokat Y, Yagci RV, Aydogdu S.

51. Variations of hepatic veins: helical computerized tomography experience in 100 consecutive living liver donors with emphasis on right lobe. Transplant Proc. 2004 Nov;36(9):2727-32. Orguc S, Tercan M, Bozoklar A, Akyildiz M, Gurgan U, Celebi A, Nart D, Karasu Z, Icoz G, Zeytunlu M, Yuzer Y, Tokat Y, Kilic M.

52. Adefovir treatment in posttransplant hepatitis B virus infection resistant to lamivudine plus hepatitis B virus immunoglobulin. Transplant Proc. 2004 Nov;36(9):2768-70. Akay S, Karasu Z, Akyildiz M, Tokat Y.

53. Cytokine gene polymorphism and early graft rejection in liver transplant recipients. Transplant Proc. 2004 Nov;36(9):2791-5. Karasu Z, Ulukaya S, Ayanoglu HO, Basturk B, Ulukaya E, Akyildiz M, Tokat Y.

54. Low-dose hepatitis B immune globulin and higher-dose lamivudine combination to prevent hepatitis B virus recurrence after liver transplantation. Antivir Ther. 2004 Dec;9(6):921-7. Karasu Z, Ozacar T, Akyildiz M, Demirbas T, Arikan C, Kobat A, Akarca U, Ersoz G, Gunsar F, Batur Y, Kilic M, Tokat Y.

55. The first report of Echinococcus multilocularis strain isolation from human in Turkey.
Turkiye Parazitol Derg. 2005;29(1):31-33. Inceboz T, Korkmaz M, Tokat Y, Uner A.

56. HBV vaccination in liver transplant recipients: not an effective strategy in the prophylaxis of HBV recurrence. J Viral Hepat. 2005 Mar;12(2):212-5. Karasu Z, Ozacar T, Akarca U, Ersoz G, Erensoy S, Gunsar F, Kobat A, Tokat Y, Batur Y.

57. Successful treatment of liver transplant-associated Kaposi's sarcoma with long-term vincristine. Transplant Proc. 2005 Jun;37(5):2188-9. Akay S, Karasu Z, Akyildiz M, Tokat Y, Goker E.

58. Experience with mesocaval shunt with autologous jugular vein interposition in patients with Budd-Chiari syndrome. Hepatogastroenterology. 2005 May-Jun;52(63):662-5. Ilkgul O, Kilic M, Icoz G, Zeytunlu M, Demirpolat G, Akyildiz M, Tokat Y, Parildar M, Memis A.

59. Outcome of pediatric liver transplant recipients in Turkey: single center experience. Pediatr Transplant. 2005 Dec;9(6):723-8. Aydogdu S, Arikan C, Kilic M, Ozgenc F, Akman S, Unal F, Yagci RV, Tokat Y.

60. Hepatocellular carcinoma in children and effect of living-donor liver transplantation on outcome. Pediatr Transplant. 2006 Feb;10(1):42-7. Arikan C, Kilic M, Nart D, Ozgenc F, Ozkan T, Tokat Y, Yagci RV, Aydogdu S.

61. Budd-Chiari syndrome in an afibrinogenemic patient: a paradoxical complication. Dig Dis Sci. 2006 Feb;51(2):378-80. No abstract available. Oruc N, Tokat Y, Killi R, Tombuloglu M, Ilter T.

62. The prevention of bone fractures after liver transplantation: experience with alendronate treatment. Transplant Proc. 2006 Jun;38(5):1448-52. Atamaz F, Hepguler S, Karasu Z, Kilic M, Tokat Y.

63. Hyperhomocysteinaemia and factor V Leiden mutation are associated with Budd-Chiari syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Aug;18(8):917-20. Colak Y, Karasu Z, Oruc N, Can C, Balym Z, Akarca U, Gunsar F, Ersoz G, Tokat Y, Batur Y.

64. A very rare venous anomaly in a living liver donor: left hepatic venous connection to the right atrium.Uraz S, Duran C, Balci D, Akin B, Dayangac M, Kurt Z, Ayanoglu OH, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. Transplant Proc. 2007;39(5): 1714-5.

65. Why we did not use this donor. Duran C, Taner B, Dayangac M, Akin B, Balci D, Kurt Z, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. Liver Transpl. 2007 13(8): 1199-200.

66. The value of magnetic resonance cholangiography in the preoperative assessment of living liver donors. Sirvanci M, Duran C, Ozturk E, Balci D, Dayangac M, Onat L, Yüzer Y, Tokat Y, Killi R. Clin Imaging. 2007;31(6): 401-5.

67. Urgent adult-to-adult right lobe living donor liver transplantation for acute liver failure; a single center experience from Turkey. Hepatogastroenterology.Karasu Z, Akyildiz M, Zeytunlu M, Noyan A, Yuzer Y, Tokat Y, Kilic M. 2007 Apr-May;54(75): 810-3.

68. Stereological evaluation of liver volume in living donor liver transplantation using MDCT via the Cavalieri method. Duran C, Aydinli B, Tokat Y, Yuzer Y, Kantarci M, Akgun M, Polat KY, Unal B, Killi R, Atamanalp SS. Liver Transpl. 2007 May;13(5): 693-8.

69. Splenic abscess after splenic artery ligation in living donor liver transplantation: a case report. Balci D, Taner B, Dayangac M, Akin B, Yaprak O, Duran C, Uraz S, Hayzaran S, Ayanoglu O, Killi R, Senturk H, Yuzer Y, Tokat Y. Transplant Proc. 2008 Jun;40(5): 1786-8.

70. Donor safety and remnant liver volume in living donor liver transplantation. Taner CB, Dayangac M, Akin B, Balci D, Uraz S, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y. Liver Transpl. 2008 Aug;14(8): 1174-9.

71.Hepatic arterial mapping by multidetector computed tomographic angiography in living donor liver transplantation. J Comput Assist Tomogr. Duran C, Uraz S, Kantarci M, Ozturk E, Doganay S, Dayangac M, Bozkurt M, Yuzer Y, Tokat Y. 2009 Jul-Aug;33(4): 618-25

72. Characterization of frequency-dependent material properties of human liver and its pathologies using an impact hammer. Umut Ozcan M, Ocal S, Basdogan C, Dogusoy G, Tokat Y. Med Image Anal. 2010

73. Use of middle hepatic vein in right lobe living donor liver transplantation. Dayangac M, Taner CB, Balci D, Memi I, Yaprak O, Akin B, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y. Transplant Int 2010; 23(3): 285-91

74. Hepatitis B prophylaxis in living donor liver transplantation : single center experience.
3. Yaprak O, Dayangaç M, Balcı D, Baş K, Yuzer Y, Tokat Y.
Hepatogastroenterology. 2010 Sep - Oct; 57 (102- 103 ) : 1178 - 82.
PMID : 21410054 ( PubMed - indexed for MEDLINE)

75. . Dual left lobe living donor liver transplantation using donors unacceptable for right lobe donation : a case report.
4. Dayangaç M, Taner CB, Akin B, Uraz S, Balcı D, Duran C, Ayanoğlu O, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y.
Transplant Proc. 2010 Dec ; 42 (10) : 4560 - 3.
PMID : 21168737 ( PubMed - indexed for MEDLINE)

76. Use of livers from hepatitis B core antibody positive donors in living donor liver transplantation.
2. Yaprak O, Dayangaç M, Balcı D, Demirbaş T, Yuzer Y, Tokat Y.
Hepatogastroenterology. 2010 Sep - Oct ; 57 (102 -103 ) : 1268 - 71
PMID : 21410070 ( PubMed - indexed for MEDLINE )

77. Analysis of Right Lobe Livin-Donor Liver Complications: A Single center experience. Yaprak O, Dayangac M, Demirbas BT, Tabandeh B, Yuzer Y, Tokat Y. Experimental and Clinical Transplantation (2011)1:56-59.

78. Utilization of elderly donors in living donor liver transplantation : When more is less ?
1.Dayangaç M, Taner CB, Yaprak O, Demirbaş T, Balcı D, Duran C, Yuzer Y, Tokat Y.
Liver Traspl. 2011 May; 17 (5): 548-55.
PMID: 21506243 (PubMed - in process)

79. Analysis of right lobe living-liver donor complications: a single center experience.
Yaprak O, Dayangac M, Demirbas BT, Tabendeh B, Yuzer Y, Tokat Y.
Exp Clin Transplant. 2011 Feb;9(1):56-9.
 
80. General evaluation of hepatectomy and hepatocellular carcinoma cases.
Başsüllü N, Türkmen I, Yaprak O, Dayangaç M, Demırbaş T, Güler N, Uraz S, Akyildiz M, Cığercıoğullari E, Tokat Y, Yüzer Y, Doğusoy GB.
Turk Patoloji Derg. 2011;27(3):221-9. doi: 10.5146/tjpath.2011.01079.
 
81. Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a single center analysis of outcomes and impact of different selection criteria.
Balci D, Dayangac M, Yaprak O, Akin B, Duran C, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y.
Transpl Int. 2011 Nov;24(11):1075-83. doi: 10.1111/j.1432-2277.2011.01311.x. Epub 2011 Aug 19.
 
82. Living donor liver hilar variations: surgical approaches and implications.
Yaprak O, Demirbas T, Duran C, Dayangac M, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y.
Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2011 Oct;10(5):474-9.
 
83. Recipient splenic artery utilization for arterial re-anastomosis in living donor liver transplantation: single-center experience.
Piskin T, Demirbas T, Yalcin L, Yaprak O, Dayangac M, Guler N, Bulutcu F, Yuzer Y, Tokat Y.
Hepatogastroenterology. 2012 Jun;59(116):1263-4. doi: 10.5754/hge11642.
 
84. Biliary complications after right lobe living donor liver transplantation: a single-centre experience.
Yaprak O, Dayangac M, Akyildiz M, Demirbas T, Guler N, Bulutcu F, Bassullu N, Akun E, Yuzer Y, Tokat Y.
HPB (Oxford). 2012 Jan;14(1):49-53. doi: 10.1111/j.1477-2574.2011.00401.x. Epub 2011 Oct 25.
 
85. Right-lobe liver transplant from donors with Gilbert syndrome.
Demirbas T, Piskin T, Dayangac M, Yaprak O, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y.
Exp Clin Transplant. 2012 Feb;10(1):39-42.
 
86. Living-donor liver transplant in 3 patients with Budd-Chiari syndrome: case report.
Bas K, Yaprak O, Dayangac M, Ulusoy OL, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y.
Exp Clin Transplant. 2012 Apr;10(2):172-5. doi: 10.6002/ect.2011.0044. Epub 2012 Jan 25.
 
87. Ratio of remnant to total liver volume or remnant to body weight: which one is more predictive on donor outcomes?
Yaprak O, Guler N, Altaca G, Dayangac M, Demirbas T, Akyildiz M, Ulusoy L, Tokat Y, Yuzer Y.
HPB (Oxford). 2012 Jul;14(7):476-82. doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00483.x.
 
88. AFP level and histologic differentiation predict the survival of patients with liver transplantation for hepatocellular carcinoma.
Yaprak O, Akyildiz M, Dayangac M, Demirbas BT, Guler N, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y.
Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012 Jun;11(3):256-61.

 

Ulusal Bildiriler

1. Elektif ve Acil Girişim Yapılan Kolorektal Kanser Olgularında Post Operatif Erken Sonuçların İncelenmesi, Osmanoğlu H.,Gürkan A.,Tuğcu M.,TOKAT Y., Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul 1988 (Sözlü Bildiri, Özet)

2. Karın İçi Organ Yaralanmalarında Diagnostik Periton Lavajının Yeri, TOKAT Y.,Sungurtekin U.,Sökmen S.,Yararbaş Ö., Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul 1990, (Sözlü Bildiri, Özet)

3. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Renal Transplantasyon Sonuçları ve Komplikasyonlar, Yararbaş Ö.,Kaplan H.,Başçı A.,Hoşcoşkun C.,Çoker A.,TOKAT Y., 7.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzmir 1990, (Sözlü Bildiri, Özet)

4. Erken ve Geç Dönem Renal Transplantasyon Komplikasyonlarının Tanısında Hastaların İzleminde Sintigrafi ve Diğer Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Duman Y.,Ünlü M.,Sevinç E.,Başçı A.,TOKAT Y.,Yararbaş Ö. , 7.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzmir 1990, (Sözlü Bildiri, Özet)

5. Ege Üniversitesinde Kullanılan Perfüzyon Sıvısının Renal Transplantasyonda Koruyuculuğunun Araştırılması.
Sungurtekin U.,Varılsuha C.,Sökmen S.,TOKAT Y.,Öncel T.,Yararbaş Ö., 7.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzmir 1990, (Sözlü Bildiri, Özet)

6. Renal Transplantasyon Olgularında Karşılaştığımız Anatomik Damar Varyasyonları ve Uyguladığımız Yöntemler, Yararbaş Ö.,Hoşcoşkun C.,Kaplan H.,Çoker A.,TOKAT Y.,Sökmen S., 8.Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul 1991, (Sözlü Bildiri, Özet)

7. Çift Renal Arterli Bir Renal Transplantasyon Olgusu(Video Gösterisi), Yararbaş Ö.,Hoşcoşkun C.,Bozoklar A.,Kaplan H.,Sözbilen M.,TOKAT Y., Çoker A., Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,İstanbul 1991( Poster, Özet)

8. Alışılmamış Bir Cyclosporin Toksisitesi:Polinöropati, Başçı A.,TOKAT Y.,Araç N.,Çoker A.,Hoşcoşkun C.,Yarabaş Ö., 8.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul 1991(Poster, Özet)

9. Meme Karsinomlarında Loko-Regional Nüks, Oruğ T,TOKAT Y.Çoker,ÖzbalO., Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul 1992, (Sözlü Bildiri,Özet)

10. Transplante Böbrek Fonksiyonunda ve Yaşamında Preoperatif Bilgilerin Rolü, Çoker A.,TOKAT Y.,Hoşcoşkun C.,Kaplan H.,Yararbaş Ö.,Tekduran V. 9.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,Ürgüp 1992, ( Sözlü Bildiri,Özet)

11. Kronik Çocuk Hemodializ Hastalarında A-V Fistüller ve Komplikasyonları, Bak M.,Hoşcoşkun C.,Kabasakal C.,Çoker A.,TOKAT Y.,Mir S.Cura, A.,YararbaşÖ., 9.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,Ürgüp 1992 (Sözlü Bildiri, Özet)

12. Canlı Vericili Böbrek Transplantasyonunda Verici Komplikasyonları, TOKAT Y.,Çoker A.,Hoşcoşkun C.,Alan O.,Kaplan H.,Yararbaş Ö., 9.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,Ürgüp 1992, (Sözlü Bildiri, Özet)

13. Renal Transplantasyon Hastalarının Psikiatrik Değerlendirmesi ve İzlemi, Elbi H.,TOKAT Y.,Veznadaroğlu B.,Çoker A.,Saygılı R.,Yararbaş Ö., 9.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,Ürgüp 1992 (Sözlü Bildiri, Özet)

14. Renal Transplant Alıcılarında Hepatik Göstergeler : Etiyolojik Faktörleri Aydınlatmaya Yönelik Retrospektif Çalışma, Ok E., Özdemir E., TOKAT Y., Hoşcoşkun C., Töbü M., Karaca E., Akçiçek F., Başçı A., Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Bursa 1993 (Sözlü Bildiri, Özet)

15. Kalıcı Periton Dializ Kateterinin Laparoskopik Yöntem ile Yerleştirilmesi, TOKAT Y., Akçiçek F., Ok E., Yetgin S., Ertan H., Çökmez Z., Başçı A., Yararbaş Ö, Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Samsun 1994 (Poster, Özet)

16. Posttransplant Diabetes Mellitus, Ok E., Töbü M., Önder G., Akçiçek F., TOKAT Y., Kürşat S., Kaplan H., Başçı A., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Samsun 1994 (Poster, Özet)

17. Renal Transplant Hastasında Anjiofolliküler Lenf Bezi Hiperplazisi, Cirit M., Çağırgan S., Ok E., Saydam G., Başdemir G., TOKAT Y., Karaca E., Başçı A., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Samsun 1994 (Poster, Özet)

18. Bir Renal Transplant Hastasında Siklosporin Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Tübüler Nekroz, Cirit M., Ok E., Kürşat S., Saydam G., Özdemir E., TOKAT Y., Şen S., Atabay G., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Samsun 1994 (Poster, Özet)

19. Siklosporine Bağlı Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi, Ok E., Cirit M., TOKAT Y., Çoker A., Kürşat S., Hoşcoşkun C., Akçiçek F., Yararbaş Ö., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Samsun 1994 (Poster, Özet)

20. Renal Transplantasyon Olgularında Patolojik Bulgular, Şen S., Alkanat M., TOKAT Y., Çoker A., Hoşcoşkun C., Başdemir G., Ulusal Patoloji Kongresi, Kuşadası 1994 (Sözlü Bildiri, Özet)

21. Renal Allogreft Alıcılarında Hiperlipideminin Gemfibrozille Sağaltımı, Ok E., TOKAT Y., Çoker A., Akçiçek F., Kaplan H., Başçı A., Yararbaş Ö., Türkiye Organ Nakli Derneği İkinci Bilmsel Kongresi, Ankara 1994 (Poster, Özet)

22. Yüksek Ateşla Başvuran Renal Transplantasyon Hastalarında Siprofloxasin'in İlk Seçenek Olarak Kullanımı,
TOKAT Y., Özbaşlı E., Sözbilen M.,Ok E., Kürşat S., TürkiyeAntibiotikveKemoterapiKongresi,Antalya,1995 (Poster, Özet)

23. Videolaparoskopik Kolesistektomiye Toplumsal ve Maliyet Yönünden Yaklaşım, Koyuncu A., TOKAT Y., Kaplan H., Yılmaz M.,Ersin S.,Yararbaş Ö., Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 1995 (Sözlü Bildiri, Özet)

24. Videolaparoskopik Kolesistektomide Açık Cerrahiye Geçiş Oranı ve Nedenleri, Koyuncu A., TOKAT Y., Kaplan H., Yılmaz M., Türkoğlu Ö., Tunçyürek P., Yararbaş Ö. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 1995 (Sözlü Bildiri, Özet)

25. Ege Üniversitesinde Karaciğer Transplantasyonları, TOKAT Y., Gümrükçü V., Hoşcoşkun C., Kaplan H., Yararbaş Ö., Uluslararası Katılılmlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri, İstanbul, 1995 (Poster, Özet)

26. Deneysel Tıkanma Sarılığının Erken Döneminde Mannitolün Karaciğer Glikoz Metabolizmasına Etkisi, TOKAT Y., Menteş A., Mutaf I., Çoker A., Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve 2. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri. İzmir, 1995(Poster, Özet)

27. Travmatik Diafragma Rüptürünün Onarımında Poliprolen Mesh Greft Kullanımı, Logmani A., TOKAT Y., Korkut MA., Uçar Y., İlkgül Ö., Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 1995(Sözlü Bildiri, Özet)

29. Ateşli Silah Yaralanmaları; 10 Yıllık Deneyim, Uçar Y., Güler A., Ertan H., TOKAT Y., Oymacı E., Ersin S.,Kapkaç M., Özdedeli E., Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 1995(Sözlü Bildiri, Özet)

30. Renal Transplantasyon Sonrası Gastrointestinal Sistem Cerrahi Problemleri, TOKAT Y., Zeytunlu M.,Kılıç M., Kaplan H., Yararbaş Ö., Transplantasyonda 20. Yıl Kongresi, Ankara 1995 (Sözlü Bildiri, Özet)

31. Renal Allograft Alıcılarında Oküler Komplikasyonlar, Ok E., Alev M., Eğrilmez S., Karabulut B., TOKAT Y., Kürşat S., Ünsal, Erbakan G., 12.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Abant 1995(Poster, Özet)

32. Böbrek Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Avasküler Kemik Nekrozu, Ünsal A., Ok E., Kürşat S., TOKAT Y., Alev M., Karabulut B., Ceyhan C., Akçiçek F., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Abant 1995(Poster, Özet)

33. Post Transplant Lenfosel Tedavisinda Video Laparoskopik Cerrahi, TOKAT Y., Ertan H., Özbek S., Yararbaş Ö., Ulusal Böbrek Hastalıkları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Abant 1995(Poster, Özet)

34. Medikal Renal Greft Disfonksiyonlarında Renkli Dupleks Ultrasonografi ve Patoloji Korelasyonu, Özbek S., Kürşat S., Şen S., Ok E., TOKAT Y., RAD 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara 1995(Poster, Özet)

35. Renal Allogreft Alıcılarında Hemofagositik Histiyositik Sendrom, Kürşat S., Çağırgan S., Ok E., Ünsal A., Saydam G., TOKAT Y., Başçı A., XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Kongresi İstanbul, Ekim 1996(Poster, Özet)

36. Transplant Nefrektomi 8 Yıllık Deneyim, TOKAT Y., Uslu A., Yalaz S., Kılıç M., Çelik A., Ünsal A., Kabasakal C., XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Kongresi İstanbul, Ekim 1996(Poster, Özet)

37. Renal Transplantasyon Sonrası Akciğer Lezyonlarında Tanı Amaçlı Torakoskopik Akciğer Biopsisi, TOKAT Y., Uslu A., Kılıç M., Ok E., Çelik A., Ünsal A., Yalaz S., Sayıner A., XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Kongresi İstanbul, Ekim 1996(Poster, Özet)

38. Böbrek Transplantasyonlarında Donör Yaşının Sonuca Etkisi, Uslu A., TOKAT Y., Ok E., Ünsal A., Çiçek A., Yalaz S., Kaplan H., XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Kongresi İstanbul, Ekim 1996(Poster, Özet)

39. Çocukluk Çağı Karaciğer Transplantasyonlarında Deneyimlerimiz, Aydoğdu S., Selimoğlu MA., Yılmaz F., Killi R., Yüce G., Yağcı RV., TOKAT Y., III.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, Mayıs 1998(Poster, Özet)

40. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Tanı ve Tedavi Amaçlı ERCP Girişimleri, Z.Karasu, O.Tekeşin, G.Ersöz, Y.TOKAT, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Eylül 1998(Poster, Özet)

41. Kadaverik Karaciğer Transplantasyonunda Erken Dönem Sonuçlarımız, TOKAT Y., Kara E., İçöz G., Yetgin S., Kaplan H., Yararbaş Ö., Birinci Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Antalya 1998(Sözlü Bildiri, Özet)

42. Post Transplant De Novo Maligniteler ve Tedavileri, Tercan M., TOKAT Y., Akgün E., Ersin S., Canbaz H., Kaplan H., Birinci Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Antalya, 1998(Sözlü Bildiri, Özet)

43. E.Ü. T.F. Patoloji Anabilim Dalı Transplante Böbrek İğne Biopsisi Deneyimi, Filiz G., Şen S., Duman S., Hoşcoşkun C., Özbek S., Dirlik A., Kabasakal C., Zeytinoğlu A., Özkahya M., Keskinoğlu A., Töz H., Tanıl V., Yıldırım Ş., Erdoğan N., TOKAT Y., Ünsal A., Ok E., Başçı A., Başdemir G., Birinci Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Antalya, 1998(Sözlü Bildiri, Özet)

44. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Hepatit B Enfeksiyonunun Tekrarını Önlemede Düşük Doz Hepatit B İmmunglobulini ve Lamuvidine, Günşar F., TOKAT Y., Akarca US., Ersöz G., Karasu Z.,Özaçar T., Yılmaz F., Batur Y., Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul 1999(Sözlü Bildiri, Özet)

45. Karaciğer Transplantasyonundan Sonra Gastrointestinal Sistem Kanaması ve Jejunal Mikroperforasyonlara Yol Açmış Bir Tüberküloz Olgusu, Günşar F., TOKAT Y., Akarca US., Ersöz G., Sayıner A., Sertöz R., Yılmaz F., Batur Y., Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul 1999(Poster, Özet)

46. Budd - Chiari Sendromunda Hepatik ve Inferior Kaval Venöz Weblerin Perkütan Transluminal Anjioplasti ve Stent İmplantasyonu ile Tedavisi, Memiş A., Parıldar M., Oran İ., TOKAT Y.,Akarca U., Güneş F., 3.Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul 1999(Poster, Özet)

47. Karaciğer Transplantasyonundan Sonra Hiperlipidemi, Günşar F., TOKAT Y:, Akarca U., Batur Y., XVI. Ulusal Gastroentoroloji Kongresi, Antalya 1999(Poster, Özet)

48. Karaciğer Transplantasyonundan Sonra Diabetes Mellitus, Günşar F., TOKAT Y., Karasu Z., Ersöz G., XVI. Ulusal Gastroentoroloji Kongresi, Antalya 1999(Poster, Özet)

49 Canlı Akraba Vericili Karaciğer Transplantasyonu için Donör Hepatektomi Deneyimimiz, Yuzer Y., TOKAT Y., Bildi A., Zeytunlu M., Karasu Z., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Poster, Özet)

50. Karaciğer Transplantasyonundan Sonra Kaposi Sarkomu, Günşar F., Karasu Z., Göker E., Tokat Y., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Poster, Özet)

51. Karaciğer Transplantasyonundan 1,5 Yıl Sonra Kemik Metastazına Yol Açmış Bir Berrak Hücreli, Hepatosellüler Karsinoma Olgusu, Günşar F., Karasu Z., Yılmaz F., TOKAT Y., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Poster, Özet)

52. Organ Bağışı ; Halkmı Duyarsız Hekimlermi?, Bozoklar A., Karasu Z., Aydoğdu S., TOKAT Y., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Poster, Özet)

53. Çocukluk Çağında Karaciğer Nakli Deneyimi Üç Yıllık EÜTF Deneyimi, Aydoğdu S., Yağcı R., Ünal F., Yılmaz F., Ulukaya S., Killi R., TOKAT Y., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Poster, Özet)

54. Kadavra Vericili Karaciğer Naklinda Ege Üniversitesi Deneyimi, Karasu Z., Aydoğdu s., Yılmaz F., Günşar F., Zeytinoğlu A., Akarca U., TOKAT Y., 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000, Antalya(Sözlü Bildiri, Özet)

55. The Treatment of Liver Metastases from Colorectal Cancer ; Extension of the Surgical Indications, Dayangaç M.,Zeytunlu M., Killi R., Korkut M., TOKAT Y., Yüzer Y., Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. ve 9 uncu Ulusal Colorektal Cerrahi Kongresi, Eylül 2001, Antalya(Sözlü Bildiri, Özet)

56. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Gelişen Bilier ve Vasküler Komplikasyonlarda Girişimsel Radyoloji, Güney B., Parıldar M., Karasu Z., Oran İ., TOKAT Y., Memiş A., 22. Türk Radyoloji Kongresi, Ekim 2001, Antalya(Sözlü Bildiri, Özet)

57. C. Duran, D. Balcı, B. Akin, M. Dayangaç, R. Killi, Y. Yüzer, Y. Tokat. Canlıdan karaciğer naklinde donör bilier anatomisinin değerlendirilmesinde MRCP'nin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya

58. Barış Akin, Zahide Kurt, Cihan Duran, Murat Dayangaç, Burçin Taner, Deniz Balcı, Seher Akgün, Süleyman Uraz, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Canlıdan karaciğer naklinde küçük hacimli greft kullanımı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

59. Süleyman Uraz, Barış Akin, Murat Dayangaç, Deniz Balcı, Zahide Kurt, Burçin Taner, Refik Killi,Ömer Ayanoğlu, Cihan Duran, Yıldıray Yüzer, Hakan Şentürk, Yaman Tokat. Florence Nightingale Hastanesi karaciğer transplantasyonu sonuçlarımız. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul

60. Zahide Kurt, Burçin Taner, Cihan Duran, Murat Dayangaç, Barış Akin, Deniz Balcı, Süleyman Uraz, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat . Karaciğer transplantasyonu sonrası immunosupresiflere bağlı gelişen renal yetmezlikte sirolimusun yeri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

61. Deniz Balcı, Burçin Taner, Cihan Duran, Barış Akin, Murat Dayangaç, Zahide Kurt, Süleyman Uraz, Sameer Smadi, Refik Killi, Ömer Ayanoğlu, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat.

62. Canlıdan karaciğer naklinde donör biliyer anatomik varyasyonlarının değerlendirilmesinde MRKP'nin etkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

63. Süleyman Uraz, Barış Akin, Murat Dayangaç, Burçin Taner, Deniz Balcı, Zahide Kurt, Refik Killi, Ömer Ayanoğlu, Cihan Duran, Yıldıray Yüzer, Hakan Şentürk, Yaman Tokat. Düşük doz hepatit B immünglobülin ve lamivudin kullanılarak karaciğer transplantasyonu sonrası hepatit B profilaksisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

64. Süleyman Uraz, Barış Akin, Murat Dayangaç, Burçin Taner, Deniz Balcı, Zahide Kurt, Refik Killi, Ömer Ayanoğlu, Cihan Duran, Yaman Tokat, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer. Karaciğer transplantasyonu canlı donör adaylarında medikal problemler. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

65. Burçin Taner, Murat Dayangaç, Barış Akin, Zahide Kurt, Deniz Balcı, Ömer Ayanoğlu, Süleyman Uraz, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Fulminan karaciğer yetmezliğinde canlı vericiden karaciğer nakli. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

66. Deniz Balcı, Burçin Taner, Barış Akin, Murat Dayangaç, Zahide Kurt, Süleyman Uraz, Sameer smadi, Cihan Duran, Refik Killi, Ömer Hilmi ayanoğlu, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Hepatosellüler kanser tedavisinde karaciğer nakli: Milan kriterleri ve ötesi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

67. Süleyman Uraz, Barış Akin, Murat Dayangaç, Burçin Taner, Deniz Balcı, Zahide Kurt, Refik Killi, Ömer Ayanoğlu, Cihan Duran, Yıldıray Yüzer, Hakan Şentürk, Yaman Tokat. Karaciğer transplantasyonu sonrası hepatosellüler kanser nüksü ve özofagus metastazı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul.

68. Deniz Balcı, Burçin Taner, Murat Dayangaç, Barış Akin, Onur Yaprak, Süleyman Uraz, Cihan Duran, Ömer Ayanoğlu, Refik Killi, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Hepatosellüler kanser tedavisi için canlı vericili karaciğer naklinde Milan kriterleri ve ötesi. 4. Hepatogastroenteroloji Kongresi, 1-5 Eylül 2007, Antalya

69. HCC tedavisinde Canlı vericili karaciğer transplantasyonuOnur Yaprak, Deniz Balcı, Murat Dayangaç, Baha Tolga Demirbaş, Levent Erdem, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara, Türkiye.

70. Ekinokokkus Alveolarise bağlı karaciğer hastalığı gelişen olgularda karaciğer transplantasyonunun etkinliği.Baha Tolga Demirbaş, Onur Yaprak, Murat Dayangaç, Levent Erdem, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara, Türkiye

71. O.Yaprak, M. Akyıldız, M.Dayangaç, N.Güler, B.Tolga Demirbaş, L.Ulusoy, G.Bülbül Doğusoy, L.Öklü, F. Bulutçu, C.Duran, Y.Yüzer, Y. Tokat- Hepatoselüler Kanser Nedeniyle Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Olguların Seçiminde Morfolojik Kriterler mi Yoksa Tümörün Biyolojik Davranışı mı Önemli: Klinikopatolojik Analiz- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

72. M.Akyıldız, B.Hasdal, A.Tekin, N.Güler, B.Tolga Demirbaş, O.Yaprak, M.Dayangaç, Ç.Karakoç, Y.Yüzer, Y.Tokat- Bruselloz Ve Karaciğer Transplantasyonu: Olgu Sunumu- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

73. M.Akyıldız, A.Tekin, Ç.Karakoç, B.Tolga Demirbaş, N.Güler, O.Yaprak, M.Dayangaç, L.Öklü, F.Bulutçu, Y.Yüzer, Y.Tokat- Karaciğer Sirozlu Hastalarda Nazal Staphylococcus Aureus Kolonizasyonunun Tedavisi Transplant Sonrası İlişkili İnfeksiyon Gelişimini Önler mi ?- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

74. M.Akyıldız, A.Tekin, O.Yaprak, N.Güler, B.Tolga Demirbaş, M.Dayangaç, Ç.Karakoç, L.Öklü, F.Bulutçu, Y.Yüzer, Y.Tokat- Karaciğer Sirozlu Hastalarda Translant Öncesi Rektal Sürüntü Pozitifliği Transplnt Sonrası Gelişen Bakteriyemide Etkili mi ?- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

75. M. Akyıldız, M.Dayangaç, O.Yaprak, B. Hasbal, N.Güler, B.Tolga Demirbaş, C.Turan, Y.Yüzer, Y.Tokat- Hepatit B Nedenli Karaciğer Naklinde Düşük Doz Hepatit B İmmunglobulin Profilaksisi Maliyet Etkindir !- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

76. M.Dayangaç, M.Akyıldız, O.Yaprak, N.Güler, B.Tolga Demirbaş, F.Bulutçu, Y. Yüzer, Y.Tokat- Karaciğer Nakli Sonrası İmmunsupresif Tedavide Siklosporin Ve Takrolimusun Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışması- 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Ankara

77. Hepatektomi materyallerinde Hepatosellüler Karsinomların Klinik ve Histopatolojik Özellikleri Nuray Başsüllü, İlknur Türkmen, Yaman Tokat, Yıldıray Yüzer, Onur Yaprak, Murat Dayangaç, Tolga Demirbaş, Süleyman Uraz, Gülen Bülbül Doğusoy
20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir

Uluslararası Bildiriler

 1. The Bulbocavernosus Reflex To Proximal Urethral Stimulatıon in Normals and its Diagnostic Value in Diabetics With Impotance, Sarıca Y.,Karacan I.,Ander H.,TOKAT Y., Association of Sleep Disorders Centers Meeting, Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 2. The Bulbocavernosus Reflex in Differential Diagnosis of Erectile Impotence, Karacan I.,Sarıca Y.,Aslan C.,Hirskowıtz M.,Ander H.,TOKAT Y.,Williams R., Association of Sleep Disorders Centers Meeting,Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 3. Relationships Among Hemodynamic Events, NPT Phases, and Sleep Stages, Karacan I.,Hirskowıtz M.,Narter E.,Salis P.,TOKAT Y.,Williams R., Association of Sleep Disorders Centers Meeting,Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 4. Relationships Among Penile Blood Flow, NPT Phases and Sleep Stages, Karacan I.,Hirskowitz M.,Salis P.,Narter E.,TOKAT Y.,Acik C.,Mitchell C., Association of Sleep Disorders Centers Meeting, Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 5. Disease History and Penile Tumescence in Impotent Patients, Karacan I.,Thornby J.,Hirskowitz M.,Salis P.,Acik C.,TOKAT Y.,Narter E., Williams R., Association of Sleep Disorders Centers Meeting,Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 6. Preliminary Findings:Age Related Changes in Penile Hemodynamic Events, Hirskowitz M.,Salis P.,Karacan I.,Narter E.,TOKAT Y.,Williams R., Association of Sleep Disorders Centers Meeting,Chicago 1986(Sözlü Bildiri, Özet)
 7. Transposition of A Viable Pylorus Between Stomach and Jejunum After Gastric Resection, TOKAT Y.,Yıldırım M.,Yılmaz R.,Tuncyurek M., 1st Mediterranean Surgical Meeting, İstanbul 1987(Sözlü Bildiri, Özet)
 8. Fine Needle Aspiration Biopsy Versus Open Biopsy in Diagnosis of Cervical Lymphadenopathy, Yılmaz R.,TOKAT Y.,Coker A.,Gunel O., 2nd Medıterranean Surgical Congress,Athens 1989(Poster,Özet)
 9. Fistula in Ano 960 Cases, 12 Years Experience of a Single Center, TOKAT Y.,Çoker A.,Osmanoglu H.,Kaplan H., Eurosurgery,1st European Congress of Surgery, Paris 1990(Sözlü Bildiri, Özet)
 10. Oesophagocoloplasty in the Management of Postcorrosive Strictures of the Oesophagus, Yararbas O.,Osmanoglu H.,Kaplan H.,TOKAT Y.,Coker A., Eurosurgery,2nd European Congress of Surgery, Brussels 1992(Sözlü Bildiri, Özet)
 11. Is Meslocilline Prophylaxis Effective in Clinical Renal Transplantation?, TOKAT Y., Coker A., Bascı A., Hoscoskun C., Kaplan H., Yararbas O., 1st International Congress on Transplantation in Developing Countries, Singapore 1992(Sözlü Bildiri, Özet)
 12. Riedel's Thyroiditis, Yetkin E.,Coker A.,TOKAT Y.,Kabalak T., Eurosurgery,3rd European Congress of Surgery, London 1993(Poster,Özet)
 13. Is Living Related Donor Nephrectomy Innocent?, TOKAT Y.,Gurkan A.,Coker A.,Hoscoskun C.,Kaplan H.,Yararbas O., Cınar T., Eurosurgery, 3rd European Congress of Surgery, London 1993(Poster,Özet)
 14. Evaluation of Patients Transplanted in Countries Other Than Turkey, Coker A.,Ok E.,TOKAT Y.,Hoscoskun C.,Kaplan H.,Yararbas O., 3rd Congress of Asian Society Of Transplantation, Bangkok 1993(Sözlü Bildiri, Özet)
 15. Effect of Preservation Time on Early Graft Function and Outcome of Orthotopic Liver Transplants, Rasmussen A., Chavez -Cartaya R., TOKAT Y., Jamieson N., 15th Congress of International Society of Organ Transplantation, Kyoto, Japan 1994(Sözlü Bildiri, Özet)
 16. The Relationship Between Patterns of Hepatobiliary Vascular Supply and Biliary Complications in Liver Transplantation : An Anatomical and Clinical Analysis, Saxena R., TOKAT Y., Soin A., Rasmussen A., Jamieson N., Calne R., 15th Congress of International Society of Organ Transplantation, Kyoto, Japan 1994(Sözlü Bildiri, Özet)
 17. Cyclosporine Levels İn The Early Post Transplant Period - Predictive of Chronic Rejection in Liver
 18. Transplantation, Soin A., Rasmussen A., Jamieson N., Watson C., TOKAT Y., Friend P., Calne R., 15th Congress of International Society of Organ Transplantation, Kyoto, Japan, 1994(Sözlü Bildiri, Özet)
 19. Post- Transplant Problems Requiring Regrafting: An Analysis of 72 Patients With 96 Liver Retransplants, Masatoshi S., TOKAT Y., Soin A., Saxena R., Watson C., Rasmussen A., Wight D., Friend P., Jamieson N., Calne R., 15th Congress of International Society of Organ Transplantation, Kyoto, Japan, 1994(Sözlü Bildiri, Özet)
 20. Incidence, Management and Outcome of Donor Arterial Variations in Liver Grafts - An Analysis of 527 Consecutive Grafts, Soin AS., Friend PJ., Rasmussen A., Saxena R., TOKAT Y., Jamieson NV., Calne RY., British Transplantation Society Meeting, London, England 1994(Sözlü Bildiri, Özet)
 21. Causes of Early Graft Failure After Orthotopic Liver Transplantation, TOKAT Y., Rasmussen A., Watson C., Saxena R., Soin A., Friend P., Jamieson, N., Calne R., 10th Biennial Congress of Asian Surgical Association, Bali, Indonesia 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 22. Surgical Treatment of Thoracoabdominal Aneurysms: Video Presentation, Buket S., TOKAT Y., Alayunt A., Tarım E., Çalkavur T., Durmaz I., 10th Biennial Congress of Asian Surgical Association, Bali, Indonesia 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 23. Comparison of the effect of Laparoscopic Moncrief- Popovich Technique (LMPT) an Conventional Blind Trocar(BTT) Technique on Early CAPD Complications, Akçiçek F., Ok E., TOKAT Y; Cirit M., Kürşat S., Töbü M., Ünsal A., Atabay G., Başçı A., 32nd Congress of the European Dialysis and Transplantation Association, Athens, Greece, 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 24. Open Surgical Technique For Thoracal/Thoracoabdominal Aortic Aneuryms, Buket S., TOKAT Y., Alayunt A., Çalkavur T., Durmaz İ., European Congress of Surgery (EUROSURGERY), Barcelona 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 25. Surgical Management of Vesicoureteral Reflux Following Renal Transplantation, TOKAT Y., Ok E., Tunçyürek P., Kürşat S., Hoşcoşkun C., Sözbilen M., Yararbaş Ö., 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 26. Tuberculosis Following Renal Transplantation, TOKAT Y., Ok E., Kılıç M., Kürşat S., Akçiçek F., Sayıner A., Kaplan H., 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 27. Treatment of Hyperlpidemia in Renal Allograft Recipients with Gemfibrosil, Ok E., Kürşat S., Alev M., Töbü M., TOKAT Y., Akçiçek F., Hoşcoşkun, Atabay G., 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 28. Diltiazem Effects on Cyclosporine Using Recipients of Living Related Kidney Grafts, Ok E., Akçiçek F., Kürşat S., Töbü M., Önder G., TOKAT Y., Çoker A., Başçı, 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 29. Nocardiosis in Renal Transplant Patients, Kürşat S., Ok E., TOKAT Y., Saydam G., Pamukçuoğlu F., Cirit M., Akçiçek F., 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 30. Malignencies in Renal Transplant Patients, Kürşat S., Ok E., TOKAT Y., Akçiçek F., Cirit M., Hoşcoşkun C., Kaplan, Başçı A., 6th Asian Pasific Congress of Nephrology, Hong Kong 1995(Sözlü Bildiri, Özet)
 31. Thoracoscopy in the Diagnosis and Treatment of Both Mediastinal and Pulmonary Diseases, TOKAT Y., Kılıc M., Zeytunlu M., Moğulkoç N., Ersin S., Uslu A., Yararbas O., First joint Eruro Asian Congress for Endoscopic Surgery, Istanbul 1997(Poster,Özet)
 32. Surgical Complications During Laparoscopic Cholecystectomy, TOKAT Y., Zeytunlu M., Kılıç M., Ersin S., Coker A.,Yararbaş O., European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Hamburg 1997. (Sözlü Bildiri, Özet)
 33. Laparoscopic Management of Peritoneal Dialysis Catheters, Ersin S,. Zeytunlu M., Uslu A.,Kılıç M., Akçiçek F.,Yılmaz M., TOKAT Y., 6th World Congress of Endoscopic Surgery Rome,Italy 1998(Sözlü Bildiri, Özet)
 34. A Refined Approach to the Repair of Bile Duct Stiructures, Yuzer Y., TOKAT Y., Yaprak O., Zeytunlu M., Congress of International HepatoPancreato Biliary Association, Amsterdam 2001(Sözlü Bildiri, Özet)
 35. Single Center Experience in Adult to Adult Living Related Liver Transplantation from Turkey, TOKAT Y., Yuzer Y., Karasu Z., Alper M., Killi R., Aydogdu S., Congress of International HepatoPancreato Biliary Association, Amsterdam 2001(Sözlü Bildiri, Özet)
 36. Five Year Experience with Surgical Treatment of Budd-Chiari Syndrome in a Transplantation Center, TOKAT Y., Yuzer Y., Sukru K., Zeytunlu M., Congress of International HepatoPancreato Biliary Association, Amsterdam 2001(Poster,Özet)
 37. Extended Right Hepatic Lobectomy in a patient with Hepatocelluler Carcinoma and Tumor Thrombus in Inferior Vena Cava, Yuzer Y., TOKAT Y., Dayangac M., Zeytunlu M., Yılmaz f., Tekeşin O., Congress of International HepatoPancreato Biliary Association, Amsterdam 2001(Poster,Özet)
 38. Biliary Complications in Living Related Liver Transplantation, İcoz G., Kurt Z., Yuzer Y., TOKAT Y., Eight Congress of the International Liver Transplantation Society,June2002 Chicago(Poster,Özet)
 39. Bleeding from the Roux en Y Limb After Living Related Donor Liver Transplantation, Icoz G., Kılıc M., Unalp O., Karasu Z., Yuzer Y., TOKAT Y, Eight Congress of the International Liver Transplantation Society,June2002 Chicago(Poster,Özet)
 40. How Small is Too Small ? Outcome of the Small for Size Allografts in Living Donor Liver Transplantation, Kılıc M., Zeytunlu M., Karasu Z., Icoz G., Yuzer Y., TOKAT Y, Eight Congress of the International Liver Transplantation Society,June2002 Chicago(Poster,Özet)
 41. Hemophagocytic Syndrome After Living Related Donor Liver Transplantation, Karasu Z., Kılıc M., Keskin E., Guler N., Cagırgan S., Lebe E., Kılıcsoy N., Yuzer Y., TOKAT Y., Eight Congress of the International Liver Transplantation Society,June2002 Chicago(Poster,Özet)
 42. Optimal Venous Drainage for Right Lobe Living Donor Liver Grafts, TOKAT Y., Zeytunlu M., Icoz G., Kılıc M., Demirbas T., Yuzer Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami(Poster,Özet)
 43. Factors That Effect the Rate of Donation, Bozoklar A., Sozbilen M., Kılıc M., Zeytunlu M., Icöz G., TOKAT Y. XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami(Sözlü Bildiri,Özet)
 44. Microsurgical Reconstruction of Hepatic Artery in Living Donor Liver Transplantation, Alper M., Gündogan H., Ozek C., Kılıc M., Zeytunlu M., Icoz G., Yuzer Y., TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami (Poster,Özet)
 45. Factors That Effect the Rate of Donation, Bozoklar A., Sozbilen M., Kılıc M., Zeytunlu M., Icöz G., TOKAT Y. XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 46. Microsurgical Reconstruction of Hepatic Artery in Living Donor Liver Transplantation, Alper M., Gündogan H., Ozek C.,Kılıc M., Zeytunlu M., Icoz G., Yuzer Y.,TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 47. Donor Safety ın Rıght Lobe Lıvıng Donor Lıver Transplantatıon, Zeytunlu M, Yuzer Y, Icoz G, TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 48. Biliary Complications in Living Related Liver Transplantation, Kılıc M, Icoz G, Kurt Z, Yuzer Y, TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 49. Outcome of the Small For Size Allografts In Living Donor Liver Transplantation, G. Icoz, M Kilic, M. Zeytunlu, O. Yaprak, N.Guler, Z.Karasu,Y.Yuzer, TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 50. Adult to Adult Living Donor Transplantation;Experience of A Single Center in Turkey, TOKAT Y., Zeytunlu M.,KarasuZ.,Aydogdu S., Icoz G ,Kılıc M., Yuzer Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 51. Induction of Immunosupression with Mycophenolate Mofetil and Steroids and Avoidance of Calcineurin Antagonists for the First Three Days After Orthotopic Liver Transplantation, Kılıc M.,Keskin E., Lebe E.,Kilincsoy N., Karasu Z., Icoz G ,Zeytunlu M., Yuzer Y., TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 52. Early Postoperatıve Infections in Pediatric Liver Transplant Recipients, Arikan C.,Ozgenc F.,Aydogdu S., TOKAT Y.,Yagcı R., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 53. Comparision of FK-506 with Cyclosporin for Primary Immunsupression After Liver Transplantation in Children, Ozgenc F.,Aydogdu S., Arikan C., Yagcı R ,TOKAT Y., XIX International Congress of The Transplantation Society, August 2002, Miami
 54. Deniz Balci, Baris Akin, Murat Dayangac, Zahide Kurt, Suleyman Uraz, Hakan Senturk, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Hepatitis B prophylaxis using combination of low dose hepatitis B immunglobulin and lamivudine in liver transplantation. Joint International Cogress of the ILTS, ELITA, and LICAGE. May 3-6, 2006, Milan, Italy.
 55. Suleyman Uraz, Deniz Balci, Baris Akin, Murat Dayangac, Zahide Kurt, Cihan Duran, Refik Killi, Yildiray Yuzer, Hakan Senturk, Yaman Tokat. Orthotopic liver transplantation for hepatic hemangioendothelioma. Joint International Cogress of the ILTS, ELITA, and LICAGE. May 3-6, Milan, 2006, Italy.
 56. Emin B.Akin, Suleyman Uraz, Deniz Balcı, Murat Dayangac, Zahide Kurt, Cihan Duran, Omer Ayanoglu, Refik Killi, Yildiray Yüzer, Yaman Tokat. Small-for-size graft liver transplantation: can smaller size grafts be used? Joint International Cogress of the ILTS, ELITA, and LICAGE. May 3-6, 2006, Milan, Italy.
 57. Cihan Duran, Baris Akin, Deniz Balci, Murat Dayangac, Zahide Kurt, Oznur Taman, Refik Killi, Yildiray Yüzer, Yaman Tokat. The role of MRCP assessing biliary anatomy in adult-to-adult living related liver transplant donors. Joint International Cogress of the ILTS, ELITA, and LICAGE. May 3-6, 2006, Milan, Italy.
 58. Deniz Balcı, Burcin C Taner, Murat Dayangaç, Barış Akin, Cihan Duran, Süleyman Uraz, Hüseyin Şen, Refik Killi, Ömer Hilmi Ayanoğlu, Hakan Şentürk, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Living donor liver transplantation for patients with hepatocellular carcinoma within and below Milan kriteria. 13th Congress of the European Society for Organ Transplantation. 29 Sep-3 Oct 2007, Czech Republic.
 59. Murat Dayangac, Burcin Taner, Deniz Balci, Zahide Kurt, Suleyman Uraz, Omer ayanoglu, Cihan Duran, Yildiray Yuzer. Small remnant liver volume after right lobe living donor hepatectomy: outcome of donors with a remnant liver volume of less than 30%. International Liver Transplantation Society 13th Annual International Congress, June 20-23, 2007, Rio de Janeiro, Brazil.
 60. Burcin Taner, Murat Dayangac, Deniz Balci, Zahide Kurt, Baris Akin, Suleyman Uraz, Cihan Duran, Sameer Smadi, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Donor safety in donor right hepatectomy with the inclusion of middle hepatic vain in living donor liver transplantation. International Liver Transplantation Society 13th Annual International Congress, June 20-23, 2007, Rio de Janeiro, Brazil.
 61. Deniz Balci, Burcin C. Taner, Izzet Memi, Murat Dayangac, Baris Akin, Zahide Kurt, Cihan Duran, Huseyin Sen, Sanjay S. Negi, Omer H. Ayanoglu, Yildiray Yuzer, Refik Killi, Yaman Tokat, Levent Yalcin. Arterial reconstruction in living donor liver transplantation: analysis of 100 consecutive cases with 1 arterial thrombosis. International Liver Transplantation Society 13th Annual International Congress, June 20-23, 2007, Rio de Janeiro, Brazil.
 62. Burcin Taner, Murat Dayangac, Baris Akin, Deniz Balci, Zahide Kurt, Omer Ayanoglu, Cihan Duran, Refik Killi, Suleyman Uraz, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. First dual left lobe liver transplantation in Turkey. International Liver Transplantation Society 13th Annual International Congress, June 20-23, 2007, Rio de Janeiro, Brazil.
 63. Deniz Balci, Burcin C. Taner, Murat Dayangac, Baris Akin, Zahide Kurt, İzzet memi, Cihan Duran, Suleyman Uraz, Huseyin Sen, Omer H. Ayanoglu, Refik Killi, Levent Yalcin, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Living donor liver transplantation for patients with hepatocellular carcinoma: Expanded criteria or more. International Liver Transplantation Society 13th Annual International Congress, June 20-23, 2007, Rio de Janeiro, Brazil.
 64. Murat Dayangac, Onur Yaprak, Koray Bas, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Refik Killi, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Living donor liver transplantation using right liver graft with hemangiomatosis. Case report. International Liver Transplantation Society 15th Annual International Congress, July 8-11, 2009, New York, USA.
 65. Murat Dayangac, Cemal B Taner, Onur Yaprak, Koray Bas, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Baris E Akin, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Prospective comparative study of liver regeneration in right lobe living donor liver transplantation. International Liver Transplantation Society 15th Annual International Congress, July 8-11, 2009, New York, USA.
 66. Onur Yaprak, Murat Dayangac, Koray Bas, Deniz Balci, Sahem Al Qusous, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Use of livers from hepatitis B core antibody positive donors in living donor liver transplantation. International Liver Transplantation Society 15th Annual International Congress, July 8-11, 2009, New York, USA.
 67. Hilar Variations in 200 Living Liver DonorsOnur Yaprak, Cihan Duran, Tolga Demirbas, Murat Dayangac, Taner Orug, Yildiray Yuzer, Yaman TokatInternational Liver Transplant Society 16th Annual International Congress, June 16-19, 2010, Hong Kong, China.
 68. Utilization of Elderly Donors in Living Donor Liver Transplantation: When more is less?Murat Dayangac, Burcin Taner, Deniz Balci, Onur Yaprak, Tolga Demirbas, Yaman Tokat, Yildiray Yuzer International Liver Transplant Society 16th Annual International Congress, June 16-19, 2010, Hong Kong, China.
 69. Right Lobe Liver Transplantation using Hyperbilirubinemic Donors Baha Tolga Demirbas, Turgut Piskin, Taner Orug, Murat Dayangac, Onur Yaprak, Yildiray Yuzer, Yaman TokatInternational Liver Transplant Society 16th Annual International Congress, June 16-19, 2010, Hong Kong, China.
 70. Murat Dayangac, Deniz Balci, Burcin Taner, Onur Yaprak, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Impact of anterior sector drainage on liver regeneration in living donor liver transplantation. The Liver Meeting, Oct 29- Nov 2, 2010, Boston, USA.
 71. Analysis of Right Lobe Living Liver Donor Complications: Single Center ExperienceOnur Yaprak, Murat Dayangac, Baha Tolga Demirbas, Babek Tabandeh, Yildiray Yuzer, Yaman TokatBulgarian National Surgical Congress, 2010.
 72. A Single Center Experience: Treatment of HCC With Transplantation, Prognostic Factor AnalysisYildiray Yuzer, Onur Yaprak, Murat Dayangac, Levent Yalcin, Fusun Bulutcu, Tolga Demirbaş, Necdet Guler, Refik Killi, Yaman TokatTwo Days
 73. Programme with World's Leaders in HCC Management. 7th Meeting Paris 14-15 Januray 2011.
 74. Which Incision Is Better For Living Donor Right Hepatectomy? Midline, J-shaped or Mercedes?Baha Tolga Demirbas, Fusun Bulutcu, Yildiray Yuzer, Murat Dayangac, Onur Yaprak, Yaman Tokat2011 Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, June 22-25, 2011, Valencia, Spain (Accepted as poster presentation)
 75. Yildiray Yuzer, Onur Yaprak, Murat Dayangac, Fisun Bulutcu, Levent Yalcin, Gulen Bulbul Dogusoy, Nuray Bassulu, Tolga Demirbas, Necdet Guler, Refik Killi, Yaman Tokat. A single center experience: treatment of HCC with transplantation, prognostic factor analysis. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE, June 22-25, 2011, Valencia, Spain.
 76. Murat Dayangac, Deniz Balci, Onur Yaprak, Tolga Demirbas, Levent Ulusoy, Yaman Tokat, Yildiray Yuzer. Remnant liver regeneration after donor right hepatectomy. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE, June 22-25, 2011, Valencia, Spain.

Davetli Konuşmalar

 1. Karaciğer Naklinde Son Gelişmeler Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir,1995
 2. Karaciğer Nakli ve Xenotransplantasyon, SSK Cerrahi Günleri, Altın Yunus , İzmir, 1995
 3. Kronik Periton Dializinde Cerrahi Girişimler, 'Kronik Periton Dializi Tedavisinin Teorik ve Pratik Esasları' Türk Nefroloji Derneği Kursu, İzmir 1996
 4. Laparoskopik Kolesistektomi Dışı Diğer Cerrahi İşlemler, Laparoskopik Kolesistektomi Kursu, İzmir 1997
 5. Karaciğer Nakli Cerrahi Teknikleri, ONKKD Kongresi , Antalya, 1998
 6. Canlı Vericili Karaciğer Transplantasyonu, Cerrahi Teknik, HepatoBilier Hastalıklar Kongresi, İzmir 1999
 7. Türkiye Pediatrik Nutrisyon Kongresi, Pediatride Karaciğer Transplantasyonu, Ankara 1999
 8. Karaciğer Naklinde Immunosupresiv Tedaviler, ONKKD Kongresi İstanbul, 2000
 9. Portal Hipertansiyonda Cerrahi Tedavi, SSK Tepecik Hastanesi, İzmir 2000
 10. Karaciğer Transplantasyonunda Cerrahi Teknikler, Ege Cerrahi Derneği, İzmir 2000
 11. Karaciğer Naklinde Ege Üniversitesi Deneyimi, Ege Transplantasyon Günleri, Karaciğer Naklinde Son Gelişmeler, Hilton, İzmir 2001
 12. Hepatoselüler Karsinomda Karaciğer Transplantasyonunun Yeri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Sempozyumu, Diyarbakır 2001
 13. A Transplant Oddysey 2001,The Future is Here, Adult to Adult Living Donor Liver Transplantation August 2001, Istanbul
 14. Hepatoselüler Karsinomlarda Cerrahi Tedavi Seçenekleri, SSK Tepecik Hastanesi, İzmir,2001
 15. Portal Hipertansiyon Cerrahisi, Ege Hepatoloji Derneği Sempozyumu, İzmir 2001
 16. Ege Cerrahi Derneği, Canlı Karaciğer Transplantasyonu Cerrahi Teknik, İzmir 2001
 17. Canlı Vericili Karaciğer Transplantasyonu Çözümmü? 6. Türkiye Hepatobilier Hastalıklar Kongresi, Kuşadası ,2001
 18. Canlı Vericili Karaciğer Transplantasyonu, Ege Üniversitesi Tecrübesi, Eczacıbaşı Tıp Günleri, İstanbul, Mart, 2002
 19. Canlı Vericili Karaciğer Transplantasyonu, Doğu ve Güney doğu Anadolu Gastroenteroloji Sempozyumu, Malatya Eylül 2002
 20. Preparation of the Living Donor in Liver Transplantation, XII World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologists, October 2002, İstanbul
 21. Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Sağ Lob Kullanımı, ONKKD Kongresi, Ekim 2002
 22. Karaciğer Transplant Cerrahı Radyologdan ne Bekler?, Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2002 Antalya
 23. Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinima, Ege Liver Transplantation Days II, March 2003, Izmir
 24. Bistürinin Dayanılmaz Çekiciliği(Safra Kesesi Hastalıklarında Cerrahinin Yeri,Panel),Ege Gastroenteroloji Günleri, Mart 2003
 25. Workshop on Liver Transplantation,38 th Annual Meeting of European Association of Liver Disease July 2003, Cenevre, İsviçre
 26. Is Living Donor Liver Transplantation a Solution, European Hepatobiliary Association Meeting, May 2003, İstanbul
 27. New Trends in Immunosuppression in Living Donor Liver Transplantation, Fujisawa Symposium, European Hepatobiliary Association Meeting, May 2003, İstanbul
 28. Living Donor Liver Transplantation, International Transplantation Meeting, July Istanbul 2003
 29. Çocukluk Çağında Karaciğer Transplantasyonu,Ulusal Pediatri Kongresi, Haziran 2003, Kapadokya
 30. Liver Transplantation, Consensus meeting for Mycophenolate Mofetil , International Meeting of Transplant Physicians, Paris, Temmuz 2003
 31. Hepatobiliary Surgery in Intrensic Liver Disease, Avantgarde Advances in Diagnosis and Management of Gastrointestinal Disaeas ,Association of Surgeons and Gastroentorologists Meeting, Athens, Eylül 2003
 32. Karaciğer Nakli Ege Üniversitesi Deneyimi, Ulusal Gastroentoroloji Kongresi, Kuşadası, Eylül 2003
 33. Living Donor Liver Transplantation, Second International Meeting of Royal College of Medical Services, Ekim 2003, Ürdün
 34. Hepatocellular Carcinoma in the Era of Liver Transplantation, Second International Meeting of Royal College of Medical Services, Ekim 2003, Ürdün
 35. Türkiyede Karaciğer Naklinin Durumu, Organ Nakli Haftası, Kasım 2003, Denizli
 36. Liver Transplantation, Pakistan, Aralık, 2003
 37. Karaciğer Transplantasyonu, Kuşadası, 2003
 38. Karaciğer Transplantasyonu Ege Üniversitesi Deneyimi, Istanbul, 2003
 39. Transplatation in the Last Decade, What we haver learned and where will it take us?, Istanbul, 2006
 40. Hepatocellular Cancer  Staging Algorythm and Surgery  -  Istanbul , 2011
 41. Living Donor Liver Transplantation  -  IASGO Course, Istanbul , 2011
 42. LDLT: A Regional Perspective and Cultural Considerations  -  ILTS  Istanbul ,  2011
 43. Timing of DDLT and LDLT: How early is too early, How late is too late – India, 2011
 44. Living Donor Liver Transplantation for Fulminant Hepatic Failure Logistics and Outcome – India,2011
 45. Best treatment for small HCC resection vs transplantation  -  India , 2011
 46. LDLT: A Regional Perspective and Cultural Considerations  -  Istanbul , 2011
 47. Living Donor Liver Transplantation Past, Present,and Future  -  Malatya,  2012
 48. Living Donor Liver Transplantation Past, Present,and Future  -  Albania ,  2012
 49. Living Donor Liver Transplantation  -  Brasov , 2012
 50. Liver Transplantation in Turkey  -  San Fransisco , 2012
 51. Hepatocellular Cancer  Resection vs Transplantation  -  Barcelona , 2012
 52. Living Donor Liver Transplantation Past, Present,and Future  -  Belgrade , 2012
 53. Liver Transplantation  Florence Nightingale Hospital Experience  -  Istanbul , 2012
 54. Living Donor Liver Transplantation Past, Present,and Future  -  Skopje , 2012
 55. Hepatocellular Cancer and Liver Transplantation  -  TPD Karaciğer Toplantısı ,  2012
 56. Immunosuppression in LDLT  -  Malatya , 2012
 57. Türkiyede Karaciğer Nakli, Canlıda ne zaman sağ ne zaman sol, Portal ven trombozu var,KC naklinden vazmı gectin? Ciğer lazım yağsız olsun.  -  Ankara , 2013

Kitaplar

 • Karaciğer Transplantasyonu El Kitabı - Hastalar ve Hasta Yakınları İçin, (Yazar )
 • Sürekli Ayaktan Periton Dializi SAPD, Temel Bilgiler Kitabı, Katater Yerleştirme ve Komplikasyonlara Müdahalede Cerrahi Uygulamalar, (Bölüm Yazarlığı)
 • Diabetin Cerrahi Tedavisi, Diabet ve Yaşam, Ege Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kitabı (Bölüm Yazarlığı)

Diğer Yayınlar

 • Karaciğer Naklinde Son Gelişmeler - Compact Disc
 • Hayvan Organı ile Yaşamak Bir Düş mü? - Bilim Teknik Dergisi
 • Canlı Vericili karaciğer nakli , Cerrahi Teknik, Compact Disc

Başlıca Araştırma Eseri

New Frontiers; Adult to Adult Living Donor Liver Transplantation Single Center Experience From Turkey
Transplantation Proceedings, December, 33 ; 3458-3460, 2001
Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik Faaliyetleri

Ulusal cerrahi Dergisi:Yayın Kurulun Üyesi, Hakemlik

Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi: Yayın Kurulu Üyesi, Hakemlik

Türkiye Klinikleri Hepatogastroenteroloji Dergisi :Yayın Kurulu Üyesi, Hakemlik

SSK Tepecik Hastanesi Dergisi: Hakemlik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: Hakemlik

Sürekli Cerrahi Eğitimi Compact Disc Serisi: Yayın Kurulu Üyesi

Ödüller

Beyaz Akademi Ödülü, 2000 İzmir

Travel Award for Best Abstract, (How Small is too Small Outcome of Small for Size Grafts), International Liver Transplantation Society Meeting , Chicago June 2002

Travel Award for Best Abstract, (Roux en Y Bleeding After Liver Transplantation), International Liver Transplantation Society Meeting , Chicago June 2002

Travel Award for Best Abstract, (Biliary Complications After Living Donor Liver Transplantation), International Liver Transplantation Society Meeting , Chicago June 2002

2001 Yılı Bilim Adamı Ödülü, Karşıyaka Rotary Kulüp, Şubat 2002

YÖNETİLEN TIPTA UZMANLIK TEZLERİ

Perioperatif Portal İmmunizasyonun Deri Greftinin Yaşam Süresine Etkisi (Dr. Hikmet Ertan'ın UzmanlıkTezi), Tez Yöneticisi Dr. Yaman Tokat
Stres Ülser Profilaksisinde Kullanılan ajanların Gastrik pH ve BakteriKolonizasyonuna Etkisi (Dr.Servet Yetgin'in Uzmanlık Tezi), Tez Yöneticisi Dr. Yaman Tokat

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatikobilier Cerrahi Bilimler Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 1999
I. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu Düzenleme Kurulu Üyesi, 199

Karaciğer Naklinde Son Gelişmeler, Düzenleme Komitesi Başkanı, 2001

Organ Transplantasyonları,Yoğun Bakım ve Koordinasyon Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi, 2002

Transplantasyon 2002, Organ Nakli Kongresi, Adana Bilim Kurulu Üyesi, 2002